Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek

4.jpg
60 godina GISKO

NATJEČAJ ZA IZRADU IDEJNOG RJEŠENJA MASKOTE GRADSKE I SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE OSIJEK

Natječaj za maskotu GISKO otvoren je od 1. ožujka do 31. svibnja 2012. godine.

Napomena:
pod pojmom maskota, u sklopu ovog natječaja, misli se na likovno rješenje koje će kasnije dobiti svoju trodimenzionalnu inačicu - kostim koji bi odrasla osoba nosila na sebi.

Prilikom stvaranja idejnih rješenja sudionici natječaja imaju potpunu kreativnost i slobodu u smislu vizualnog izgleda maskote.

Propozicije natječaja:

1. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju svi stanovnici Osječko-  baranjske županije. Na natječaju mogu sudjelovati pojedinci ili grupa autora s jednim idejnim rješenjem.

2. Idejno rješenje treba obavezno sadržavati:

  • jasan crtež (skicu maskote); jednobojno ili višebojno u svim likovnim tehnikama;
  • prijedloge treba dostaviti na A3 formatu s kratkim tekstualnim objašnjenjem, u čemu je posebnost i po čemu upravo ona može predstavljati GISKO;
  • svako idejno rješenje mora sadržavati podatke o autoru/ima: ime i prezime, podatke za kontakt: broj telefona/mobitela, e-mail adresu i kućnu adresu.

3. Idejna rješenja predaju se u zatvorenoj omotnici/mapi osobno ili poštom, na adresu: Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek, Europske avenije 24, 31000 Osijek, s naznakom: NATJEČAJ ZA IZRADU IDEJNOG RJEŠENJA MASKOTE GRADSKE I SVEUČILIŠNE  KNJIŽNICE OSIJEK

4. Svi pristigli radovi bit će javno izloženi na izložbi u prostoru GISKO.

5. Odabir najboljih radova obavit će Povjerenstvo u sastavu : Dubravka Pađen Farkaš (GISKO), Svjetlana Mokriš (GISKO), Leonilda Conti-Ribić (Galerija likovnih umjetnosti Osijek), Željka Živković (HRT), Danijela Lovoković (Grad Osijek).

6. Autori prva tri najbolja rada bit će nagrađeni na sljedeći način:
        1.nagrada u iznosu od 1.000,00 kn i upis u Knjižnicu
        2.nagrada u iznosu od    500,00 kn i upis u Knjižnicu
        3.nagrada u iznosu od    300,00 kn i upis u Knjižnicu
U slučaju da je pobjedničko rješenje djelo više autora, novčana se nagrada dijeli na jednake dijelove.

7. Isplatom novčanog iznosa autoru/ima nagrađenog rješenja on/i se u potpunosti odriču svih autorskih prava, kao i prava prerade za različite oblike marketinške aktivnosti. Nagrađeno rješenje postaje vlasništvo Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek, vremenski i prostorno neograničeno.

8. Sva idejna rješenja, osim nagrađenog, autori mogu podići 30 dana po isteku roka natječaja.

9. Prijavom na natječaj autori u potpunosti prihvaćaju pravila natječaja.Pokrovitelji naječaja su:

Medijski pokrovitelj- portal SIB.hr, pokrovitelj prve nagrade je TC Portanova, druge nagrade Boje doma i treće nagrade  Caffe bar Barcelona pub.

28.02.2012.