Besplatan probni pristup bazi MSI Eureka

28

Besplatan probni pristup bazi MSI Eureka  omogućen je na  korisničkim računalima Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek. Probni pristup bit će otvoren od 9. do 29. listopada 2017.