JAVNA NABAVA

Zakon o javnoj nabavi

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Postupci u 2017. godini

Poziv na dostavu ponuda – obnova i sanacija ograde GISKO, Europska avenija 24, Osijek

Poziv na dostavu ponuda – obnova i sanacija ograde GISKO, Europska avenija 24, Osijek Zgrada Gillming – Hengl

Postupci u 2016. godini

Krovište poziv za prikupljanje ponuda

Poziv za prikupljanje ponuda za izvođenje radova na obnovi i sanaciji krova
Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek, Europske avenije 24 u Osijeku Zgrada Gillming – Hengl

Postupci u 2015. godini