22. 03. 2018.

NAJČITATELJ GISKO

Akcijom “Najčitatelj GISKO” Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek želi promicati čitanje među djecom i mladima, knjigu kao izvor znanja te poticati i njegovati pozitivne vrijednosti i usvajanje novih znanja. Jedan od ciljeva te akcije razvijanje je navike korištenja knjižnice i njenih sadržaja kroz cijeli život, potičući  pri tome kod djece naviku i užitak u čitanju, kao i osiguravanje osnovnih uvjeta za cjeloživotno učenje. Uz goste pisce, ilustratore, vršnjake najčitatelja i predstavnike medija na svečanosti dodjele prisutni su i predstavnici Grada pod čijim se pokroviteljstvom akcija i održava. Veliki interes pokazali su i mediji koji redovito izvještavaju javnost o ovoj akciji i na taj način ukazuju na važnost poticanja kulture čitanja.

Akcija “Najčitatelj GISKO” započela je 2001. godine kako bi se potaklo zanimanje za knjigu i čitanje kod djece starije osnovnoškolske dobi. Najčitatelji su se odabirali prema statistici posudbe, što je značilo da je to dijete posudilo najveći broj knjiga, a kao dodatni poticaj dobivali su prigodne nagrade – knjige i besplatnu članarinu. Takav izbor “Najčitatelja GISKO” u suradnji s tvrtkom Coca-Cola Hrvatska održavao se sve do 2004. godine.

Godine 2005. Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek uvodi nove kriterije za izbor “Najčitatelja GISKO”, sa željom da akcija izgubi natjecateljski karakter i u potpunosti preraste u promicanje čitanja među djecom, mladima i u obitelji. Novi kriteriji ne uzimaju u obzir samo statističke podatke o broju pročitanih knjiga, već i neke druge,  kao što su: dugogodišnje članstvo u knjižnici, razgovor o pročitanim knjigama s knjižničarima, korištenje ostalih usluga knjižnice, vraćanje posuđenih knjiga na vrijeme i drugo.

Odlučeno je da se “Najčitatelj GISKO” bira u sljedeće tri kategorije:

  • čitateljska nada: od 4. godine do kraja I. razreda OŠ
  • mlađi najčitatelj: od II. razreda do kraja V. razreda OŠ
  • stariji najčitatelj: od VI. razreda do kraja VIII. razreda OŠ

Na taj način omogućeno je sudjelovanje i najmlađim korisnicima knjižnice, što je osobit poticaj za čitanje u obitelji,  a  za djecu poticaj za daljnje čitanje i provođenje slobodnog vremena  u knjižnici.

Za “Najčitatelje GISKO”, pobjednike u pojedinim kategorijama, predviđene su prigodne nagrade koje se uručuju na svečanosti proglašenja koja se veže uz proslavu Međunarodnog dana dječje knjige i rođendana H. C. Andersena, 2. travnja.

Godine 2011., a za 2010. godinu, Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek prvi put je izabrala najčitatelja u kategoriji odraslih. Odabran može biti svaki član knjižnice koji je upisan na posudbenim odjelima za odrasle. Za pobjednika su predviđene prigodne nagrade koje se uručuju na svečanosti proglašenja, a vezane su uz proslavu rođendana Knjižnice, 8. veljače.