159.9 Psihologija

159.91 Psihofiziologija. Mentalna fiziologija (4)
159.92 Mentalni razvoj i sposobnosti. Komparativna psihologija (22)
159.93 Osjetilnost. Osjetilno opažanje (3)
159.94 Izvršne funkcije (9)
159.95 Viši mentalni procesi (8)
159.96 Posebna mentalna stanja i procesi (1)
159.97 Psihopatologija (8)
Inteligencija (8)
Psihologija rada (6)
Psihologija sporta (8)


 
Pitanje: 132

Samoopisi djece mlađe školske dobi? (Uzorak: 4.razred OŠ, oko 10 godina) (Ključne riječi: pojam o sebi, samopoimanje, samoprocijena, self-koncept, samoopisi, znanje i sv...

Pitanje: 134

Vršnjačko nasilje (eng. bullying)

Pitanje: 137

Možete li mi, molim vas, preporučiti literaturu za izradu diplomskog rada na temu Strategije rješavanja sukoba u partnerskim odnosima?

Pitanje: 144

Depresivnost među učenicima osnovne škole

Pitanje: 155

Molim Vas za pomoć pri pronalaženju literature na temu "Prevencija školskog neuspjeha kod djece i mladih"

Pitanje: 171

Psihosocijalne intervencije u radu s ratom traumatizitanim osobama

Pitanje: 219

Djeca razvedenih roditelja

Pitanje: 215

Anksioznost

Pitanje: 225

Očinstvo ( povijest, otac u odgoju djeteta, odnos otac - dijete )

Pitanje: 205

Uloga majke u obitelji

Pitanje: 220

 Psihoanaliza ( Sigmund Freud )

Pitanje: 251

Motoričko učenje

Pitanje: 254

Naziv seminara:

Maslow - teorija samoaktualizacije i biografija

Pitanje: 269

ADHD I ADDD - hiperaktivni poremećaj i poremećaj pažnje/pozornosti

Pitanje: 317

Sukobi u organizaciji

Pitanje: 347

Stavovi i predrasude

Pitanje: 345

Psihoanaliza (psihologija)

Pitanje: 348

Razvoj likovnih i glazbenih sposobnosti djece predškolske dobi

Pitanje: 346

PTSP - Posttraumatski stresni poremećaj

Pitanje: 349

Djeca i kazna

Pitanje: 424

Tema je Mentalno zdravlje. Molila bih literaturu za tu temu.

Pitanje: 425

Možete  li mi pomoći u odabiru literature za seminarski rad iz psihologije obrazovanja pod naslovom: Načini suočavanja sa stresnim situacijama? 

Pitanje: 479

Tema seminarskog rada je: " Stupanjem u međusobne kontakte, sudaraju se svjetovi obilježeni kulturom"

Pitanje: 486

Komunikacija majke i djeteta

Pitanje: 489

Psihičke reakcije na bolest, suočavanje s bolešću (dijagnozom) u uloga socijalne podrške u rehabilitaciji

Pitanje: 523

Možete li me, molim vas, uputiti u literaturu za seminarski rad, na temu IMPRINTING, vezano za učenje.

Pitanje: 573

Mentalno zdravlje djece i adolescenata

Pitanje: 590

Molila bih literaturu za seminar pod nazivom Internet i utjecaj na učenje.

Pitanje: 632

Persuazija u marketingu

Pitanje: 665

Literatura za seminar iz evolucijske psihologije vezana uz "Spolne razlike u roditeljskom ulaganju u potomstvo"?

Pitanje: 728

Za seminar imam temu Spoznajne sposobnosti kod osoba s mentalnom retardacijom pa me zanima jer mi možete pomoći oko literature.

Pitanje: 768

Aktivno slušanje 

Pitanje: 775

Skrb za stare ljude u Hrvatskoj, općenito o starim ljudima

Pitanje: 803

Literatura za završni rad, tema "Komunikacija i rješavanje sukoba među partnerima".

Pitanje: 746

Bullying - nasilje među vršnjacima

Pitanje: 817

Seminar iz biološke psihologije na temu: Zašto plešemo - ples utječe na naše centre za nagradu u mozgu (tema je dosta kompleksna, pa možda barem nekako ...

Pitanje: 752

Spolne uloge i stereotipi

Pitanje: 848

Literatura za završni rad iz evolucijske psihologije "Evolucijsko objašnjenje anksioznosti"

Pitanje: 881

Pišem rad iz Razvojne psihologije na temu "Rasprostranjenost govornih poremećaja kod djece 1. razreda osnovne škole". Možete li me uputiti na literaturu?

Pitanje: 947

Tajne komunikacije, govor tijela, psihologija u komunikaciji

Pitanje: 972

Za potrebe diplomskog rada na temu "Terapija igrom kod djece s deficitom pažnje/hiperaktivnosti" molila bih vas dostupnu literaturu.

Pitanje: 985

 Vježbe koncentracije kako za normalnu populaciju, tako i za učenike sa ADHD sindromom.

Pitanje: 1011

Molim Vas za potrebe rada u osnovnoj školi literaturu, radionice, radne listove, internetske izvore... na temu kontrole ljutnje (anger managment) i smanjivanja agresivnosti.

Pitanje: 1040

Stres i vjerodostojnost svjedočenja.

Pitanje: 1051

Hiper pamćenje

Pitanje: 1050

Amnezija

Pitanje: 1075

Vjerodostojnost auditornog svjedočenja

Pitanje: 1074

Pamćenje osoba s Downovim sindromom

Pitanje: 1119

Devijantno ponašanje i delikvencija

Pitanje: 1165

Pamćenje subhumanih vrsta

Pitanje: 1166

Utjecaj droga i alkohola na pamćenje

Pitanje: 1186

Zašto Medeja ubija djecu? Čedomorstvo sa psihološkog gledišta.

Pitanje: 1208

Predikatna valjanost razvojnog testa Čuturić na kasniji intelekutalni razvoj mjeren Wechslerovim testom inteligencije

Pitanje: 1225

Dječje viđenje rizika i sigurnosti (poželjna su znastvena istraživanja i znanstveni članci na navedenu temu)

Pitanje: 1242

Simbolika konkludentnih radnji

Pitanje: 1353

Subliminalne poruke

Pitanje: 1390

Zakonitosti zaboravljanja i njihova primjena kod učenja i ponavljanja

Pitanje: 1406

Djeca sa smetnjama u koncetraciji

Pitanje: 1407

Psihoanalitički pristupi ličnosti (suvremene teme): neoanalitički pokret

Pitanje: 1410

INTERKULTURALNA KOMUNIKACIJA (pojam, primjeri, povezanost interkulturalne komunikacije sa verbalnom i neverbalnom komunikacijom).

Pitanje: 1417

Tjelesno invalidna djeca i kronična oboljenja

Pitanje: 1411

Literatura za seminar iz Psihologije ličnosti na temu Fiziološke osnove dimenzija ličnosti.

Pitanje: 1420

Moja tema seminara je "Poremećaj višestruke ličnosti". Trebam preporuku literature.

Pitanje: 1419

Literatura za temu Fenomeni vezani uz duhove i opsjednutost, radi se o seminaru iz kolegija Parapshologija.

Pitanje: 1426

Ličnost ubojica (sve o njima)

Pitanje: 1459

Zanima me literatura vezana uz Team building i osobine ličnosti, Myer Briggs indikator, kako poboljšati rad u timu.

Pitanje: 1480

Fobije

Pitanje: 1487

Depresivni poremećaji kod djece i mladih i mogućnosti terapije.

Pitanje: 1496

Poremećaji spavanja

Pitanje: 1500

Shizofrenija.

Pitanje: 1543

Sociokulturna teorija Vigotskog

Pitanje: 1525

Možete li me uputiti na literaturu za seminarski rad na temu: POREMEĆAJI SPOLNOG IDENTITETA

Pitanje: 1583

Seksualno zdravlja i seksualna terapija

Pitanje: 1593

Parafilije    

Pitanje: 1598

Pišem seminar na temu grupni procesi --> odnosi u grupi  pa ako mi možete pomoći....

Pitanje: 1617

Alfa stanje

Pitanje: 1640

Sukob radne i obiteljske uloge

Pitanje: 1659

Pišem završni rad na temu \'\'Uloge pojedinaca pri ekstremnim ponašanjima\'\', pa me zanima literatura vezana općenito uz uloge, teorije nastanka uloga, te uz ...

Pitanje: 1691

Molim Vas za dostupnu literaturu iz područja ovisnosti o kockanju - uže područje: sportsko klađenje. Naslov rada je "Sportsko klađenje: povezanost sa socioekonomskim statusom i crtom traž...

Pitanje: 1707

ODGOJ ZA NENASILJE

Pitanje: 1726

Alkoholizam i terapija

Pitanje: 1753

Istraživanje rodnih stereotipa kod djece osnovnoškolske dobi.

Pitanje: 1754

Povezanost lokusa kontrole i kognitivnih strategija učenja kod studenata.

Pitanje: 1793

Nasilje u vezama

Pitanje: 1814

Utjecaj distraktora na učenje jednostavnog i složenog zadatka

Pitanje: 1816

Utjecaj konteksta na procjenu neverbalnih znakova te emocija i raspoloženja.

Pitanje: 1794

Umne mape.

Pitanje: 1836

Mentalne reprezentacije znanja

Pitanje: 1825

Možete li me uputiti na literaturu za seminarski rad na temu: Kako biti uspješan roditelj

Pitanje: 1846

Postporođajna psihoza

Pitanje: 1847

Ispiranje/pranje mozga

Pitanje: 1902

Molila bih Vas pomoć pri odabiru literature za rad na temu: Socioseksualnost (iz evolucijskog gledišta).

Pitanje: 1926

 Zanima me dostupna literatura na temu Naučena bespomoćnost.

Pitanje: 1991

Distraktor

Pitanje: 1981

Molim vas dostupnu literaturu za potrebe pisanja diplomskog rada na temu psihologija kao filozofija (bilo što gdje se uspoređuju te dvije znanosti)

Pitanje: 2073

Biblioterapija

Pitanje: 2032

Utjecaj medija na formiranje stavova

Pitanje: 2165

Socijalne i komunikacijske vještine u radu s djecom

Pitanje: 2173

Možete li mi molim Vas reći gdje mogu pronaći potreban materijal za seminarsku temu Watsonovo učenje i rad na odgoju djece.

Pitanje: 2247

Možete li me uputiti na literaturu za završni rad iz Dječje psihologije na temu: Moralni razvoj djece (Piaget i Kohlberg).

Pitanje: 2241

Molim literaturu za seminar pod nazivom ''Genie-divlje dijete''.

Pitanje: 2224

teorija kaosa

- treba mi biti povezano s psihologijom, na psihološkoj bazi

Pitanje: 2271

Agresija i prosocijalno ponašanje

Pitanje: 2290

Javljam se sa zamolbom za pomoć pri pronalazenju literature za pisanje diplomskog rada na temu: Zadovoljstvo fizičkim izgledom (razlike zadovoljstvom fizičkim izgledom kod introverata...

Pitanje: 2334

MOŽDANE STRUKTURE  POVEZANE S MOTIVACIJOM I EMOCIJAMA

Pitanje: 2459

Povezanost BFQ-a za djecu i EPQ-Jr. (BFQ za djecu i stariji Eysenckov upitnik za mjerenje introverzije-ekstraverzije i neuroticizma imaju dvije dimenzije koje pokrivaju praktično i...

Pitanje: 2454

Zadovoljstvo životom, kvaliteta življenja

Pitanje: 2468

Relacije Egzibicionizma operacionaliziranog skalom Exibitionism 6FPQ i leksičkih dimenzija ličnosti iz upitnika Big Five

Pitanje: 2502

Djeca s mentalnom retardacijom

- uzroci i stupnjevi MR

- karakteristike djece s MR

- specifičnosti u razvoju djece s MR na pojedinim razvojnim područjima

Pitanje: 2513

Osobine ličnosti kod anoreksičnih djevojaka.

Poseban naglasak je na prirodu privrženosti (attachmenta) s majkom, pa me zanima literatura koju bih mogla koristiti u radu.

Pitanje: 2589

Nalov teme: Percipirano roditeljsko ponašanje, škola, samoefikasnost kao čimbenici razvoja ovisnosti o heroinu.  Radovi od 2000. - danas

Pitanje: 2591

Tjeskoba i jačina boli

Pitanje: 2598

Utjecaj spolnih stereotipa na atribuciju uspješnosti

Pitanje: 2603

Depresivnost i doživljaj bolesti kod osoba oboljelih od dijabetesa.

Pitanje: 2617

Molim Vas da mi pomognete pri pronalaženju literature za diplomski rad na temu: "Provjera točnosti stereotipa fizičke privlačnosti"

Pitanje: 2637

Umiranje, prilagodba, tugovanje

Pitanje: 2688

Vizualne mnemotehnike

Pitanje: 2694

Persuazija u medijima

Pitanje: 2701

Verbalna i neverbalna komunikacija

Pitanje: 2740

Sindrom zlostavljenog deteta

Pitanje: 2770

Molim Vas da mi predložite literaturu za seminar na temu Socijalna kompetencija iz kolegija Pedagogija.

Pitanje: 2739

Vršnjački utjecaji u adolescenciji

Pitanje: 2786

Literatura za seminarski rad na temu "Mora li profesionalni psiholog biti savršeno moralna osoba".

Pitanje: 2795

Kromosomske aberacije i stanja koja nastaju iza njih

Pitanje: 2843

Adolescencija - odnos s braćom i sestrama

Pitanje: 2846

PTSP i pamćenje

Pitanje: 2863

Razvoj karijere

Pitanje: 2852

Osobine ličnosti - introvertnost i ekstrovertnost

Pitanje: 2864

Etička pitanja upotrebe upitnika ličnosti i psihologijskih testova u selekcijskoj situaciji

Pitanje: 2868

Potrebni su mi radovi vezani uz psihologiju prometa - utjecaj raznih faktora, distraktora i slično na vožnju.

Pitanje: 2895

Fetalno pamćenje

Pitanje: 2896

Implicitno pamćenje boja kod djece

Pitanje: 2903

Govor tijela u različitm starosnim razdobljima života. Literatura bi trebala biti vezana za lingvistiku, pragmalingvistiku, kineziologiju i psihologiju.

Pitanje: 2912

Zanima me u kojoj literaturi mogu pronaći podatke o Piagetovoj i Kohlbergovoj teoriji moralnog razvoja? To mi je tema za seminarski rad. 

Pitanje: 2937

Utjecaj obitelji na probleme u ponašanju i rizična ponašanja djece i mladih

Pitanje: 2946

Socijalne teorije učenja 

Pitanje: 3002

Potrebna mi je literatura iz psihologije o perceptivnim varkama (npr. optičke iluzije)

Pitanje: 2995

Povezanosti pamćenja i spavanja

Pitanje: 3005

Etički principi u radu s hendikepiranim osobama

Pitanje: 3032

Pamćenje lica

Pitanje: 3055

 Feministička terapija

Pitanje: 3105

Kriza srednje životne dobi

Pitanje: 3111

Psihologija pamćenja i kontekst

Pitanje: 3107

Pedofilija

Pitanje: 3139

Trebam literaturu za temu: Etičke dileme psihologa u socijalnoj skrbi

Pitanje: 3144

Kako biti komunikativniji i otvoreniji u odnosima s ljudima?

Pitanje: 3157

Važnost komunikacije medicinske sestre i majke novorođenčeta u emocionalnoj prilagodbi majke.

Pitanje: 3173

Organizacijska kultura

Pitanje: 3243

Histrionični (histrioni) poremećaj ličnosti

Pitanje: 3260

Odsutni očevi - uloga očeva nakon razvoda braka

Pitanje: 3187

Kako stres utječe na studente prije i poslije ispita?

Pitanje: 3315

Emocionalni razvoj čovjeka

Pitanje: 3363

Odnos nezadovoljstva tjelesnim izgledom, samopoštovanja i držanja dijete kod adolescentica

Pitanje: 3372

Ovisnost kod maloljetnika

Pitanje: 3378

Povezanost crta ličnosti i poduzetničkih namjera

Pitanje: 3423

Trebam bih literaturu za seminarski rad pod nazivom "Disocijativni poremećaji"

Pitanje: 3429

Utjecaj razvoda roditelja na razvoj djece

Pitanje: 3441

Optimalan omjer doživljavanja i strategije regulacije pozitivnih i negativnih afekata

Pitanje: 3445

Teme su seminarskih radova:

MENTALNA HIGIJENA I DROGA

MENTALNA HIGIJENA I SLOBODNO VRIJEME

Pitanje: 3470

AAMD skala adaptivnog ponašanja za djecu i odrasle

Pitanje: 3484

Izazovi roditeljstva djece s poteškoćama u razvoju

Pitanje: 3567

Možete li mi reći u kojoj literaturi mogu pronaći najviše o automatskim mislima?

Pitanje: 3580

Kvaliteta života slijepih i slabovidnih osoba

Pitanje: 3643

Evolucijska perspektiva prenatalnog stresa i izvora psihopatologije

Pitanje: 3630

Kognitivna teorija Barbare Resnick - samoučinkovitost, uključiti i kognitivne modele Alberta Bandure

Pitanje: 3638

Odnos crta ličnosti i straha od smrti kod starih osoba

Pitanje: 3661

Obrambeni mehanizmi pri frustraciji

Pitanje: 3676

Samopoštovanje i kulturološke razlike

Pitanje: 3707

Munchausenov sindrom ili Umišljeni poremećaj

Pitanje: 3725

Socijalno-psihološki faktori u etiologiji i patogenezi psihosomatskih oboljenja djece

Pitanje: 3757

Mjerenje glazbene darovitosti - Seashoreov test

Pitanje: 3769

Povezanost proaktivnosti i sklonosti poduzetništvu.

Pitanje: 3799

Pišem seminar, tema je "Problematika smrti u odgoju".

Pitanje: 3846

Utvrđivanje eksponenta potencijalne psihofizičke funkcije postupkom izravnih brojčanih procjena

Pitanje: 4014

Molilm vas da mi predložite literaturu za završni rad naslova Razdoblje konkretnih operacija u teoriji J. Piageta. Naime, moj bi se rad trebao temeljiti na međukulturalnim r...

Pitanje: 4099

Spolne razlike u agresivnosti, empatiji i emocionalnoj inteligenciji

Pitanje: 4130

Kastracijski kompleks (kod žena)

Pitanje: 4150

Zaštita djece od internetskog nasilja

Pitanje: 4180

Prosocijalno ponašanje kod djece predškolske dobi

Pitanje: 4203

Tumačenje falusnih simbola u psihoanalizi i književnosti. Simboli muškosti i muške dominacije u književnosti.

Pitanje: 4194

Psihologijski testovi

Pitanje: 4207

Možete li mi pronaći literaturu vezanu uz temu: Problematika odnosa prema drugome (odnos prema novoj, nepoznatoj osobi u određenoj zajednici ili društvu)?

Pitanje: 4089

Utjecaj ispitne anksioznosti na uspjeh u učenju

Pitanje: 4283

Biološke osnove emocija

Pitanje: 4312

Stavovi prema homoseksualcima

Pitanje: 4319

Utjecaj pretilosti na subjektivnu kvalitetu života

Pitanje: 4311

Komunikacija s onkološkim bolesnicima

Pitanje: 4335

Evolucijska objašnjenja poremećaja ličnosti

Pitanje: 4344

Potrebna mi je literatura za završni rad na temu "Stockholmski sindrom"

Pitanje: 4353

Strategije rješavanja sukoba.

Pitanje: 4355

Literatura za diplomski rad na temu Strah od javnog nastupa. Socijalna fobija; izvori socijale fobije; trema pred nastup, držanje govora...

Pitanje: 4372

Trebam pomoć pri pronalasku literature za seminar na temu 'Utjecaj rata na razvoj djeteta'

Pitanje: 4370

Upravljanje stresom

Pitanje: 4470

Spoznaja važnosti prioriteta pri realiziranju vlastittih ciljeva

Pitanje: 4555

Zadovoljstvo životom

Pitanje: 4553

Samopoštovanje, osobine ličnosti (big five), interakcijska anksioznost i donošenje odluka

Pitanje: 4556

Kvaliteta života

Pitanje: 4568

Donošenje odluka

Pitanje: 4576

Socijalna anksioznost

Pitanje: 4647

Trebam literaturu za seminarski rad Dječja komunikacija i govor. Možete li mi predložiti pisane radove i knjige koje bi mi mogle pomoći kao teorijski okvir?

Pitanje: 4672

Kapacitet kratkoročnog pamćenja

Pitanje: 4681

Razvojne karakteristike od rođenja do 3. mjeseca

Pitanje: 4704

Literatura za temu RAZVOJNE KARAKTERISTIKE DJETETA OD 3 DO 6 MJESECI

Pitanje: 4728

Pamćenje mirisa

Pitanje: 4751

Psihoanaliza Slavoja Žižeka

Pitanje: 4752

Depresija i psihoanaliza. Koje su poznate ličnosti patile od depresije i kako su okončale život. Kako liječiti depresiju....

Pitanje: 4809

C.G. Jung - teorija razvoja osobnosti

Pitanje: 4848

Samopoštovanje kod učenika i kako ga razvijati

Pitanje: 4866

Odnos dimenzija privrženosti sa prisnošću i samootkivanjem u različitim tipovima bliskih odnosa

Pitanje: 4891

Poremećaji u ponašanju

Pitanje: 4890

Od tjelesnog i spolnog razvoja do psiholoških učinaka u razdoblju adolescencije

Pitanje: 4899

Poremećaji pretjerano kontroliranog ponašanja (npr. strahovi u djetinjstvu, socijalna povučenost, depresija u djetinjstvu i adolescenciji).

Pitanje: 4919

Zeigarničin efekt

Pitanje: 4914

Knjižnična anksioznost

Pitanje: 4955

Asertivnost kod djece mlađe školske dobi

Pitanje: 4998

Opsesivno-kompulzivni poremećaj ličnosti

Pitanje: 5008

Kako povećati motivaciju za postignućem i smanjiti strah od neuspjeha

Pitanje: 5068

 LIteratura za seminar na temu "Tugovanje djece predškolske dobi"

Pitanje: 5113

Učenje nasilnog ponašanja

Pitanje: 5223

Razvojna obilježja djeteta mlađe školske dobi

Pitanje: 4770

učinak učenja kliničkim postupkom audio verbalnog testa učenja - ispitivanje kliničke norme audio verbalnog testa učenja

Pitanje: 5297

Antisocijalni poremećaj ličnosti

Pitanje: 5348

Postporođajna depresija i liječenje postporođajne depresije

Pitanje: 5350

Šizofrene psihoze u djetinjstvu i mladosti

Pitanje: 5431

Cyberbullying na društvenim mrežama

Pitanje: 5444

Utjecaj sociodemografskih varijabli na kvalitetu braka

Pitanje: 5436

Osobine ličnosti seksualnih prijestupnika

Pitanje: 5513

Tjelesne promjene i utjecaj na ponašanje adolescenata

Pitanje: 5550

Neučinkovito duhovno doživljavanje

Pitanje: 5622

Uživanje opojnih sredstava

Pitanje: 5652

GEOMETRIJSKO - OPTIČKA VARKA ; POGGENDORFFOVA ILUZIJA.

Pitanje: 5686

 Povezanost IQ-a u ranoj dobi sa zlouporabom alkohola i marihuane

Pitanje: 5760

Inteligencija i školski uspjeh

Pitanje: 5788

Vršnjačko zlostavljanje djece s mentalnom retardacijom/intelektualnim teškoćama

Pitanje: 5795

 Razvoj psihomotoričkih sposobnosti učenika (kroskurikulumski pristup)

Pitanje: 5821

Optičko- kinestetičke iluzije -  Charpentierova iluzija procjenjivanja težina

Pitanje: 5952

PSIHOANALIZA S. FREUD, s osvrtom na teoriju književnosti, što znači, način na koji je pisao svoja djela, poželjno je i dva do tri njegova djela, kako bih imala predložak koj...

Pitanje: 6046

Ekstrinzična i intrinzična motivacija i spolne razlike na odabir strategija učenja u osnovnoj školi

Pitanje: 6189

Strah od smrti

Pitanje: 6191

NLP - neurolingvističkom programiranju

Pitanje: 6177

Odnos nasilja preko Interneta i rizičnih ponašanja

Pitanje: 6302

Razlike u odgovaranju nasumce s obzirom na dužinu upitnika u (psihološkim) istraživanjima

Spolne razlike u davanju odgovora nasumce tijekom ispunjavanja upitnika

Pitanje: 6299

Stav o silovanju i podržavanje mitova o silovanju

Pitanje: 6080

Odnos tijela i uma.

Pitanje: 6226

Socijalne vještine, socijalizacija, pedagoška opservacija

Pitanje: 6583

Spolne razlike u načinu rješavanja sukoba

Pitanje: 6603

Predrasude prema žrtvama nasilja

Pitanje: 6622

Teorije razvoja spolnih uloga

Pitanje: 6630

Kulturna inteligencija

Pitanje: 6792

Stres na poslu i sindrom izgaranja

Pitanje: 6821

Sramežljivost u predškolsko doba

Pitanje: 6852

Hipohondrija

Pitanje: 6862

Na osobu usmjerena terapija u kontekstu psihološkog savjetovanja

Pitanje: 6866

Psihoanalitička terapija u kontekstu psihološkog savjetovanja

Pitanje: 6948

Obiteljska terapija u kontekstu psihološkog savjetovanja

Pitanje: 6959

Zlostavljanje djece

Pitanje: 6994

Acadia test razvojnih sposobnosti. 

Posebno me zanima vrednovanje i bodovanje toga testa (kako dobiti rezultate nakon provođenja testiranja) jer moram u praksi provesti ...

Pitanje: 7062

Pokazatelji djelotvornosti poučavanja

Pitanje: 7045

Prevencija poremećaja u ponašanju

Pitanje: 7126

potrebna literatura za diplomski rad- "Odnos crta ličnosti i korištenja Interneta":

-povijest i razvoj Interneta

-crte ličnosti

-korištenje Interneta i lič...

Pitanje: 7147

Utječe li rezultati na skali optimizma na povećanu motivaciju za posignućem?

Pitanje: 7168

Ličnost i zdravlje

Pitanje: 7206

Teorije inteligencije i osvrt na njihov mogući utjecaj u radu s djecom

Pitanje: 7288

Agresija i ratovanje

Pitanje: 7338

Preferencija pri igranju kompjuterskih igara kod djece mlađe osnovne školske dobi

Pitanje: 7393

Stvaranje pozitivne slike o sebi u sklopu nastavnog procesa

Pitanje: 7434

Komunikacija i odnosi u ljubavnim vezama mladih

Pitanje: 7458

Etička pitanja u istraživanjima u razvojnoj psihologiji : tajnost, suglasnost, informiranost i korištenje podataka

Pitanje: 7496

Majke i kćeri

Pitanje: 7546

Stidljivost općenito i stidljivost kod djece

Pitanje: 7557

Tumačenje snova

Pitanje: 7559

Mnemotehnike - metode  boljeg pamćenja - pomoć učenicima

Pitanje: 7575

Socijalni anksiozni poremećaj = socijalna fobija

Pitanje: 7594

Sistematska desenzitizacija

Pitanje: 7602

Odnos temperamenta, strategija suočavanja sa stresom i težine bolesti kod oboljelih od psorijaze

Pitanje: 7613

Organizacija vremena kao metoda prevencije stresa

Pitanje: 7705

Izvori i vrste stresa kod učenika - učinci stresa na fizičko i psihičko stanje pojedinca.
 

Pitanje: 7707

G.T. Fechner

Pitanje: 7718

Ljudsko ponašanje

Pitanje: 7708

Grupna polarizacija

Pitanje: 7732

Ovisnost o računalnim igricama

Pitanje: 7781

Uvođenje realitetne terapije u sustav odgoja i obrazovanja 

Pitanje: 7787

Utjecaj prehrane na psihičko zdravlje

Pitanje: 7820

Teorije kognitivnog razvoja

Pitanje: 7823

Razvojni strahovi, tj. strahovi kod djece predškolske dobi

Pitanje: 7847

Odnos skopofilije i (auto)egzibicionizma u kulturalnoj praksi performativne umjetnosti

Pitanje: 7908

Vještine interpersonalne komunikacije

Pitanje: 7930

Mentalne aktivnosti i ljudsko učenje

Pitanje: 7933

Naučeno : primjenjivo u praksi

Pitanje: 7994

Važnost prijateljstva u djetinjstvu i adolescenciji

Pitanje: 8002

Epifiza i melatonin

Pitanje: 8029

Kako i zašto čitamo?

Pitanje: 7999

Art terapija - likovnost, crtež kao komunikacijsko sredstvo u nastavi (rad sa zlostavljanom i zanemarenom djecom, kako takvu djecu kroz crtež uočiti i otkriti)

Pitanje: 8095

DISC model osobnosti

Pitanje: 8113

Psihološki problemi odgojno-obrazovne grupe

Pitanje: 8372

Osobine ličnosti žrtava zlostavljanja

Pitanje: 8375

Uloga okolinskih čimbenika u agresivnom ponašanju

Pitanje: 8414

Spolne razlike u narcisoidnosti

Pitanje: 8406

Smrt : sa psihološkog i sociološkog gledišta, odnos smrti sa čovjekom i 'mjesto' u društvu te nasljeđivanje imovine, organiziranje i upravljan...

Pitanje: 8412

Zaposleni roditelji

Pitanje: 8413

Interdisciplinarni pristup psihijatara i psihologa u zaštiti mentalnog zdravlja

Pitanje: 8515

 "Prve tri su najvažnije"

Pitanje: 8628

Načini mjerenja prihvaćenosti i prijateljstva, opis instrumenata

Pitanje: 8707

Terapija životinjama = Pet therapy

Pitanje: 8712

Vježbe disanja u sportu

Pitanje: 8827

Biološke osnove spavanja

Pitanje: 8842

Efikasnost gestalt terapije

Pitanje: 8938

Psihološki aspekti ovisnosti o kockanju

Pitanje: 8939

Psihološki aspekti i posljedice konzumiranja alkohola

Pitanje: 8977

Utjecaj ocjena na učenike

Pitanje: 9001

Kazna kao odgojno sredstvo

Pitanje: 9010

Materijalizam kod adolescenata

Pitanje: 9031

Psihomotorni i tjelesni razvoj djeteta

Pitanje: 9049

Depresija kod adolescenata i njen uticaj na uspjeh u školi

Pitanje: 9067

Razvoj terapije uz pomoć konja u Kanadi

Pitanje: 9062

Pubertet i promjene u pubertetu

Pitanje: 9105

Smetnje u govoru

Pitanje: 9164

Evolucijsko gledište o roditeljskoj skrbi

Pitanje: 9170

Odnos perfekcionizma, suočavanja sa stresom i tjelesnih simptoma

Pitanje: 9163

Socijalna osjetljivost vršnjaka na učenike s poremećajima iz autističnog spektra u redovnoj nastavi
Davisov upitnik empatije 1980. ( Interpersonal Reactivity Index - IRI...

Pitanje: 9204

Uloga boja i simbola u političkoj propagandi

Pitanje: 9238

Psihologijski upitnici: Odnos perfekcionizma, suočavanja sa stresom i tjelesnih simptoma - populacija: studenti, odrasle osobe

Pitanje: 9274

Odnos između paralingvističkih sredstava i neverbalnih znakova u komunikaciji

Pitanje: 9275

Ocjenjivanje i kritičko mišljenje u nastavi

Pitanje: 9367

Metoda direktnih brojčanih procjena i Stevensov zakon psihofizike

Pitanje: 9368

Prosocijalno ponašanje i razlika spolova u davanju pomoći

Pitanje: 8976

Starenje i oksidacijski stres

Pitanje: 9642

Neverbalna komunikacija i odijevanje

Pitanje: 8874

Usamljenost odraslih osoba u ustanovama socijalne skrbi

Pitanje: 9720

Neurofiziološka osnova subliminalne percepcije

Pitanje: 9776

Lik oca u današnjem društvu

Pitanje: 9826

Komunikacija s djecom u sudnici i što sve može utjecati na iskaz djeteta i kada se ono uopće može uzeti u obzir

Pitanje: 9958

Komunikacija u socijalnom radu s djecom i mladima s poremećajima u ponašanju

Pitanje: 9967

Komunikacijske vještine - unapređenje komunikacije i suradništva medu zaposlenicima

Pitanje: 9996

Stilovi komunikacije - asertivna komunikacija

Pitanje: 10196

Religioznost i duševno zdravlje

Pitanje: 10343

Sukob dao dio ljudske naravi

Pitanje: 10708

Roditelji i sport

Pitanje: 10769

Sramežljivost

Pitanje: 11023

Samoozljeđivanje u adolescenciji

Pitanje: 11053

Povezanost tjelesnog srama i poremećaja u prehrani te tjelesnog srama i percepcije roditelja, tj.kako roditeljski odgojni stil utječe na pojavu tjelesnog srama.

Pitanje: 11101

Pokoravanje autoritetu

Pitanje: 11105

PERSUAZIJA

Pitanje: 11103

Verbalna komunikacija

Pitanje: 11229

Agresivnost djece predškolske dobi i crtani filmovi

Pitanje: 11319

Psihološka priprema bolesnika za kirurške zahvate

Pitanje: 11348

Mentalne simulacije i ostvarivanje ciljeva

Pitanje: 11414

Obiteljske traume i njihov utjecaj na emocionalni razvoj djece

Pitanje: 11359

Terapijsko stvaraštvo ili utjecaj art terapije na psihičko zdravlje

Pitanje: 11862

Regulacija emocija, ciljeva i motivacije

Pitanje: 11929

Agresivnost djece predškolske i vrtićke dobi prema odgojiteljicama

Pitanje: 12044

Adolescencija i vlastiti izgled

Pitanje: 12288

Terapija uz pomoć konja kod djece s poremećajima u ponašanju

Pitanje: 12514

Razmaženo dijete