3. 12. 2021.

CJENIK USLUGA

Visina članarine za upis

Pravo na godišnju članarinu po cijeni iz stavka 1. ove točke redovni učenici i studenti, uključujući studente s apsolventskim pravima, ostvaruju uz predočenje odgovarajuće potvrde školske odnosno visokoškolske ustanove, a umirovljenici uz predočenje zadnjeg odreska od mirovine.
Godišnja  članarina  vrijedi 365 dana od dana upisa.

UVJETI UPISA

Visina naknada za izradu iskaznice, zakasnine, rezervaciju
20 kn

Izrada nove članske iskaznice
(kod prvog upisa) i duplikata izgubljene ili oštećene iskaznice

0,5 kn

Zakasnina za prekoračenje roka posudbe knjiga
(po danu po jedinici građe)

5 kn

Zakasnina za prekoračenje roka posudbe CD, DVD, video vrpce
(po danu po jedinici građe)

5 kn

Rezervacija knjige

Izdavanje računa i naplata za izradu nove iskaznice odnosno duplikata iskaznice
obavlja se odmah po prvom upisu odnosno po zahtjevu za izradu duplikata iskaznice.

UVJETI POSUDBE

Visina naknada za usluge međuknjižnične posudbe
1. Posudba monografskih publikacija
1.1. Inozemstvo
250 kn

British Library
Document Supply Centre

190 kn

Subito

60 kn / 30 kn

Ostale knjižnice – plaćanje IFLA vaučerima
(obuhvaća trošak IFLA vaučera
uz troškove poštarine),
1 vaučer=60,00 kn, ½ vaučera=30,00 kn

1.2. Tuzemstvo
30 kn

Posudba iz druge knjižnice za svoje članove

2. Nabava preslika članaka
2.1. Inozemstvo
120 kn

British Library
Document Supply Centre

110 kn +

Subito e-mail dostava,
za članak do 20 stranica: 110,00 kn + 1,00 kn po stranici
za članke koji imaju više od 20 stranica

110 kn +

Subito preslik na papiru,
članak do 20 stranica: 110,00 kn
+ 1,00 kn po stranici za članke koji imaju više od 20 stranica
+ 0,50 kn za stranicu računalnog ispisa

60 kn / 30 kn

Ostale knjižnice – plaćanje IFLA vaučerima
(obuhvaća trošak IFLA vaučera
uz troškove poštarine),
1 vaučer=60,00 kn, ½ vaučera=30,00 kn

50 kn

Ostale knjižnice
naplaćuje se cijena usluge pojedine knjižnice
za preslik uz bankovne troškove u iznosu od 50,00 kn

2.2. Tuzemstvo

Naplaćuje se cijena usluge pojedine knjižnice za preslik uz troškove poštarine.

Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek korisnicima ne naplaćuje svoje usluge u međuknjižničnoj posudbi, kao ni posudbu svoje građe.

Korisnik koji želi da mu se preslici članaka poštom dostave na adresu plaća i troškove dostave (poštarine).

Navedene cijene podložne su promjenama u slučaju značajnije promjene tečaja strane valute u kojoj Knjižnica obavlja plaćanje usluga međuknjižnične posudbe inozemnim knjižnicama.

Korisnik koji želi da mu se preslici članaka poštom dostave na adresu plaća i troškove dostave (poštarina).

Visina naknada za reprografske usluge
0,5 kn / 1 kn

Za izvršene usluge preslika u roku od 24 sata
format A4:0,50 kn
format A3:1,00 kn

0,7 kn / 1,2 kn

Za izvršene usluge preslika odmah
format A4:0,70 kn
format A3:1,20 kn

0,5 kn

Računalni ispis stranice
format A4

7 kn

Naknada za skeniranje
1 prolaz

Visina naknade za oštećenje knjižnične građe
  • Član Knjižnice koji ošteti opremu ili inventar Knjižnice, ošteti ili izgubi knjigu ili drugu knjižničnu građu ili iz drugih razloga ne vrati posuđenu knjižničnu građu dužan je Knjižnici nadoknaditi štetu.
  • Visinu i vrstu naknade štete utvrđuje voditelj odjela.
  • Naknada se može sastojati u novčanom iznosu ili nadoknadi istim naslovom knjige, CD-a, DVD-a, odnosno druge knjižnične građe.
  • Voditelj odjela može izuzetno odobriti da član vrati knjigu ili drugu knjižničnu građu koja se odredi dogovorno.
  • Vrijednost naknade knjige odnosno druge knjižnične građe određuje se prema nabavnoj cijeni nove knjige odnosno druge knjižnične građe u trenutku vraćanja, odnosno u trenutku naknade.
  • Visinu naknade oštećenih rijetkih i vrijednih knjiga ili druge građe kojih u trenutku vraćanja odnosno naknade nema na tržištu utvrđuje povjerenstvo imenovano od strane ravnatelja.
  • Za materijalnu štetu koju počine maloljetni članovi Knjižnice odgovaraju njihovi roditelji, staratelji ili usvojitelji.