“Festival jezika pod svjetlima reflektora”

92

Odgajateljima, učiteljima razredne nastave,
profesorima i/ili  voditeljima dramskih
skupina u osnovnim i srednjim školama grada Osijeka

Predmet: Javni poziv za prijavu scenske dijalektalne minijature  pod nazivom “Festival jezika pod svjetlima reflektora”

Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek tradicionalno obilježava međunarodni dan materinskoga jezika nizom kreativnih susreta za djecu i mlade. Završnicu ove manifestacije čini priredba pod nazivom “Festival jezika”.
Završna priredba 2017. godine “Festival jezika pod svjetlima reflektora” zamišljena je s ciljem predstavljanja i scenske izvedbe dijalektalnih minijatura hrvatskoga jezika, a kojemu prethodi javni poziv dramskim skupinama osnovnih i srednjih škola za prijavu scenske dijalektalne minijature  (poezija ili proza u trajanju 3-5 min.). Rok je prijavu do 15. siječnja 2017. godine. Želja nam je ovim događanjima pridonijeti kulturnoj razmjeni i čuvanju tradicionalnih vrijednosti, podržati svijest interkulturalnosti u multikulturalnoj sredini u kojoj živimo. Tim vas povodom molimo da sa svojim učenicima izaberete i pripremite uzrastu prilagođene literarne predloške te ih na zanimljiv način interpretirate na nekom od hrvatskih dijalekata. (U hrvatskoj dijalektologiji za srodnu skupinu dijalekata u uporabi je naziv narječje, narječja se granaju na dijalekte, a dijalekti na mjesne govore).
Molimo vas da nam odabrane radove (sinopsis literarnoga predloška s izvedbom na CD-u) uz ispunjeni obrazac pošaljete do 15. siječnja 2017. godine.
Završna priredba “Festival jezika pod svjetlima reflektora” održat će se 24. veljače 2017. godine u vremenu od 18.00 do 19.30 sati u prostoru Dječjega kazališta Branka Mihaljevića u Osijeku.

Obrazac za prijavu