Festival znanosti 2017. – Predavanje “Hrvatski jezik kroz vrijeme”

82

Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek u suradnji s Filozofskim fakultetom u Osijeku u utorak, 25. travnja 2017. godine s početkom u 18.00 sati organiziraju predavanje pod nazivom “Hrvatski jezik kroz vrijeme”. Predavanje je organizirano povodom održavanja Festivala znanosti od 24.-29. travnja 2017. godine, a održat će ga doc. dr. sc. Ana Mikić Čolić i doc. dr. sc. Maja Glušac u prostoru Studijske čitaonice Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek.
Nastanak novih riječi može se slikovito opisati kao jezični perpetuum mobile koji se, jednom pokrenut, nikada ne zaustavlja. Pojava novoga predmeta rezultirat će u jeziku novom riječju koja se proširuje među govornicima te će biti u upotrebi onoliko koliko postoji predmet koji ona označava. Zastarijevanje ili nestanak predmeta ujedno znači i zastarijevanje njegova imena. Radionicom se želi prikazati “životni vijek” riječi, odnosno opisati načine njihova nastanka te činitelje koji utječu na širenje riječi među govornicima, ali i na njihovo zastarijevanje. Nastanak i nestanak riječi rezultira promjenama u jeziku koje će biti prikazane na konkretnim primjerima. Publika će, nakon kratkoga teorijskog uvodnog dijela, sudjelovati u izradi jezične lente vremena.

Doc. dr. sc. Ana Mikić Čolić rođena je 9. kolovoza 1983. Od 2006. radi na Filozofskome fakultetu u Osijeku. Na Katedri za hrvatski jezik i jezikoslovlje izvodi seminare iz obveznih kolegija Teorija jezika i Tvorba riječi u hrvatskome jeziku te predavanja iz izbornoga kolegija Tvorba riječi u hrvatskome jeziku. Akademske 2013./2014. godine bila je koordinatorica i voditeljica projekta Erasmus intenzivni tečaj hrvatskoga jezika na Filozofskom fakultetu u Osijeku. Sudjelovala je također kao suradnica na projektu Analiza međusobnoga utjecaja hrvatskoga i engleskoga jezika u kontekstu suvremenoga računalnog okruženja (voditeljica projekta je izv. prof. dr. sc. Tanja Gradečak-Erdeljić). S izlaganjima je sudjelovala na deset znanstvenih skupova u Hrvatskoj i inozemstvu. 2010. i 2015. godine bila je tajnica Organizacijskoga odbora međunarodnoga znanstvenog skupa Hrvatski sintaktički dani. U suautorstvu ili samostalno objavila je sedam izvornih znanstvenih radova u domaćim i inozemnim časopisima i zbornicima te dvije uredničke knjige. Aktivno pridonosi popularizaciji znanosti održavajući predavanja za učenike slavonskih osnovnih i srednjih škola, kao i predavanja na stručnim usavršavanjima za profesore hrvatskoga jezika u Hrvatskoj i inozemstvu te sudjelovanjem na Festivalu znanosti.
Doc. dr. sc. Maja Glušac rođena je 17. svibnja 1980. Studij Hrvatskoga jezika i književnosti završila je na Filozofskome fakultetu u Osijeku 2004. godine, gdje je i doktorirala 2012. s temom Izricanje vremena u osječkim novinama prve polovice 20. stoljeća (1902. – 1945.). Na Filozofskome je fakultetu u Osijeku na Katedri za suvremeni hrvatski jezik zaposlena od 2006. Kao istraživačica sudjelovala je na projektima Gramatikalizacija u suvremenome hrvatskom standardnom jeziku i Jezik i stil zavičajne periodike voditeljice prof. dr. sc. Vlaste Rišner. Znanstvenim je istraživanjima usmjerena prema morfosintaksi i leksikologiji hrvatskoga jezika, a osobito normativnim pitanjima suvremenoga hrvatskog jezika, pitanjima izricanja vremenskoga značenja u suvremenome hrvatskom jeziku te funkcionalnoj stilistici od 19. stoljeća do danas.