O B A V I J E S T
KORISNICIMA GRADSKE I SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE OSIJEK

Obavještavaju se korisnici usluga Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek da će Knjižnica, zbog predstojećih blagdana, biti otvorena za korisnike dana:

24. prosinca 2018. (ponedjeljak) od 8.00 do 12.30 sati

i

31. prosinca 2018. (ponedjeljak) od 8.00 do 12.30 sati