Predavanje “Šokački naš svagdašnji”

141

Povodom obilježavanja Međunarodnoga dana materinskoga jezika, u organizaciji Filozofskoga fakulteta u Osijeku, Odjela za hrvatski jezik Ogranka Matice hrvatske u Osijeku i Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek, u srijedu 22. veljače. 2017. godine s početkom u 18.00 sati u prostoru Studijske čitaonice Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek bit će održano predavanje pod nazivom “Šokački naš svagdašnji”.  Predavanje će održati doc. dr. sc. Silvija Ćurak i Tena Babić Sesar, znanstvena novakinja – asistentica.

Doc. dr. sc. Silvija Ćurak, Filozofski fakultet u Osijeku i Odjel za hrvatski jezik Ogranka Matice hrvatske u Osijeku. Članica je Katedre za hrvatsku jezičnu povijest i hrvatsku dijalektologiju pri Odsjeku za hrvatski jezik i književnost Filozofskoga fakulteta u Osijeku Doktorirala je 2012. godine s temom Današnji govori u okolici Našica (mentorica: prof. dr. sc. Ljiljana Kolenić). Na Filozofskom fakultetu izvodi nastavu iz nekoliko kolegija koji obuhvaćaju hrvatsku jezičnu povijest i hrvatsku dijalektologiju. U središtu joj je znanstvenoga interesa slavonski dijalekt.

Tena Babić Sesar, znanstvena novakinja – asistentica, Filozofski fakultet u Osijeku i  Odjel za hrvatski jezik Ogranka Matice hrvatske u Osijeku. Članica je Katedre za hrvatsku jezičnu povijest i hrvatsku dijalektologiju pri Odsjeku za hrvatski jezik i književnost Filozofskoga fakulteta u Osijeku. Na matičnoj ustanovi izvodi vježbe i seminare iz nekoliko kolegija koji obuhvaćaju hrvatsku jezičnu povijest i hrvatsku dijalektologiju. U središtu su joj znanstvenoga interesa slavonski dijalekt i jezik gradišćanskih Hrvata.

Slavonskim se dijalektom, kao jednim od dijalekata štokavskoga narječja, u najvećoj mjeri govori u Slavoniji, stoga je mnogim govornicima i danas on materinski jezik, to jest jezik kojim najprije progovore. Odlike se toga dijalekta još uvijek dobro čuvaju u brojnim govorima, a njegove jezične posebnosti, osobito frazeologija, svjedoče kreativnost, inovativnost i slikovitost Šokaca – govornika slavonskoga dijalekta. U predavanju naslovljenom Šokački naš svagdašnji dviju predavačica, doc. dr. sc. Silvije Ćurak i Tene Babić Sesar, znanstvene novakinje – asistentice, s Filozofskoga fakulteta u Osijeku te članica Odjela za jezik Ogranka Matice hrvatske u Osijeku, prikazat će se temeljne odlike slavonskoga dijalekta, a središnji će dio biti usmjeren upravo na važnost očuvanja toga idioma kroz osvješćivanje njegova bogatstva.