Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek, u petak, 11. listopada 2019. godine s početkom u 18.00 sati organizira predstavljanje projekta audio knjiga pod nazivom “Čuj ovu knjigu” u izdanju umjetničke organizacije Multimedijalna koliba. Predstavljanje će se održati u prostoru American Cornera Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek.

Naslanjajući se na iskonsku tradiciju usmenog prenošenja priča koja započinje još u najranijoj čovjekovoj dobi pričanjem priča djeci, a koja kasnije u svijetu vizualnih podražaja kržlja i nestaje – projekt Čuj ovu knjigu želi u ljudima probuditi uspavanu emociju slušanja. U sklopu projekta, u Gradskoj i sveučilišnoj knjižnici Osijeku održat će se predstavljanje audio knjiga uživo.

Naslovi koji će biti predstavljeni jesu:

“Sjećanje šume” Damira Karakaša (čita Živko Anočić)
“Hotel Zagorje” Ivane Bodrožić (čita autorica)

Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona: