Odjel za rad s djecom i mladima Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek, u sklopu programa Zima u knjižnici, organizira pričaonice za djecu “Vrijeme za zimsku priču”, koje će se u prostoru Igraonice i igroteke Odjela za rad s djecom i mladima održavati srijedom u vremenu od 17.00 do 18.00 sati te u ograncima Knjižnice prema sljedećem rasporedu:

  • 11. prosinca 2019., 8. i 22. siječnja 2020., u vremenu od 17.00 do 18.00 sati u Ogranku Industrijska četvrt i u Ogranku Jug ll
  • 18. prosinca 2019., 15. i 29. siječnja 2020., u vremenu od 17.00 do 18.00 sati u Ogranku Donji grad i u Ogranku Retfala

Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona: