Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek u suradnji s Press centrom za okoliš Hrvatske, Osijek organizirala je 22. i 23. 08. rujna 2015. godine radionicu „Permakultura u gradovima“.

Permakultura je metoda i skup znanja o dizajniranju održivih ljudskih zajednica prema uzorcima iz prirode, nastala kao spoj starih tradicijskih tehnika obogaćenih novim  znanjima i tehnologijom iz mnoštva znanosti i ljudskih djelatnosti, poput arhitekture, graditeljstva, poljoprivrede i šumarstva, kemije, biologije, sociologije, urbanizma, ekologije, ekonomije, energetike, gospodarenja vodama i otpadom itd.

Primjenom tih znanja možemo organizirati resurse kojima gospodarimo i stvarati uravnotežene i održive životne sredine. Mnogi projekti uzgoja vlastite hrane koji su pokrenuti od permakulturista, spašavaju živote i ozelenjavaju pustinje. Permakultura uzima u obzir lokalnu kulturu, klimu, lokalne uzorke i navike, te nudi bazično znanje o promatranju specifičnosti krajolika, klime, zemlje, flore i faune, insolacije i vode te ih uvrštava u jedinstveni dizajn prilagođen određenom korisniku ili korisnicima.

Radionica „Permakultura u gradovima“ bila je namijenjena svim onim polaznicama i polaznicima koje zanimaju načela permakulturnog djelovanja. Očekivalo se da će radionica potaknuti interes polaznika radionice za promicanje aktivnosti koje vode k brizi za ljude, za Zemlju, k pravednoj raspodjeli resursa, k solidarnosti i uvažavanju drugih bića. Ujedno, očekivalo se da će radionica i njen proizvod (brošura, priručnik) značajno pridonijeti promociji Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek kao jednom od najznačajnijih kulturnih središta grada Osijeka te pojačati interes za usluge koje pruža i druge aktivnosti koje se u njoj odvijaju. Radionicu je vodila Liljanka Mitoš Svoboda.

Radionica je nastavak radionice „Permakultura u gradovima“ koja se održala u Gradskoj i sveučilišnoj knjižnici Osijek od 08. rujna  do 09. listopada 2014.
Vezano uz održavanje edukativno-kreativne radionice „Permakultura u gradovima“ Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek i Press centar za okoliš Hrvatske, Osijek organizirali su i natječaj za odabir najboljega eseja vezanog uz temu „održivi gradovi“ i odabir najbolje fotografije vezane uz temu „održivi gradovi“.

Sudionici natječaja mogli su poslati fotografije i tekstove vezane uz npr.: poboljšanje urbane infrastrukture i urbane arhitekture, urbanističko i prostorno planiranje i programiranje koje udovoljava zahtjevima tradicije, potrebama stanovništva, prirodnog gradskog okoliša, štedi svjetlosnu i toplinsku energiju, potiče zeleno graditeljstvo s prirodnim i neštetnim građevnim materijalom te potiče smanjenje građevinskog otpada; smanjenje ukupnog i pojedinačnog ekološkog otiska, minimalan negativan utjecaj na okoliš ( gospodarenje otpadom, otpadnim vodama, emisijama štetnih plinova, organizacijom prometa i javnog transporta, biciklističke staze, pješačke zone, javne garaže, obnova gradske infrastukture uvođenjem zdravih zelenih tehnologija te niz drugih tema.

Natječaj je bio nagradnog karaktera. Dobitnici nagrada su:

Osim tekstova navedenih nagrađenih autora, kao iznimno uspješan izdvojen je rad Kristine Stipić „Kultura zaborava“.

U kategoriji fotografija dodijeljena je prva nagrada, a dva su autora podijelila drugu nagradu. Treća nagrada nije dodijeljena.

Izložba najuspješnijih eseja i fotografija i promocija kataloga u tiskanom i elektroničkom obliku održane su u izložbenom prostoru ogranka Donji grad Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek 28. rujna 2015. godine.