23. 10. 2018.

STUDENTSKI KUTAK

USLUGE

Zbirke domaće i strane znanstvene i stručne literature

Knjižnica  raspolaže  kvalitetnom  zbirkom  znanstvene  i  stručne  literature  na hrvatskom,  te  na engleskom,  njemačkom  i  francuskom  jeziku.  Dio  stručne literature  može  se  posuđivati,  a  sve  ostalo  koristi  se  isključivo  u  čitaoničkim prostorima Knjižnice (Studijska čitaonica, Odjel periodike, Austrijska čitaonica). Lokaciju  i  status  pojedine  knjige  moguće  je  provjeriti  na  web  adresi:  http://baza.gskos.hr

Informativno-referalna služba

Za potrebe znanstvenog i stručnog rada na Sveučilištu stručni djelatnici daju usmene i pismene informacije na osnovi svojih kataloga, knjižničnih zbirki i ostalih izvora informacija. Tematska pretraživanja za potrebe seminarskih, diplomskih i drugih stručnih radova dogovaraju se osobno ili se naručuju pismeno.

Međuknjižnična posudba

Na nacionalnoj i međunarodnoj razini; sve ono što knjižnica ne posjeduje u svojim zbirkama, moguće je dobiti posredstvom međuknjižnične posudbe, kako iz hrvatskih knjižnica tako i iz inozemstva.
Međuknjižnična posudba naplaćuje se prema važećem cjeniku, a za sve informacije mogu se dobiti u Studijskoj čitaonici ili na e-mail adresi: mpk@knjiga.gskos.hr

Pretraživanje baza podataka

Online, pretraživanje interneta

Pretraživanje lokalne OPAC baze

OPAC pretraživanje baza hrvatskih knjižnica umreženih u CROLIST

Reprografske usluge

Na zahtjev korisnika, a u skladu s važećim propisima o autorskom pravu ili drugim propisima, fotokopira se knjižnična građa uz naplatu usluge. Izrađuju se crno-bijele kopije u A3 i A4  formatu. Na zahtjev korisnika građu je moguće i skenirati.

Online baze podataka

Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek nudi svojim korisnicima informacijsko-referalne usluge zasnovane kako na tradicionalnim papirnim izvorima informacija tako i na suvremenim elektroničkim izvorima informacija. Posredstvom Centra za online baze podataka, zajedničkog projekta Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, CARNeta i Instituta Ruđer Bošković, hrvatskoj akademskoj istraživačkoj zajednici omogućen je pristup najvažnijim svjetskim bazama podataka – bibliografskim, citatnim i bazama podataka s cjelovitim tekstom. Pristup je moguć bazama s područja prirodnih, tehničkih, biotehničkih znanosti, biomedicine i zdravstva te društvenih i humanističkih znanosti.

Pristup jednom dijelu baza, dostupnih posredstvom Centra za online baze podataka, reguliran je IP rasponom, te se ove baze mogu pretraživati isključivo pomoću računala smještenih u GISKO. Drugi dio baza pripada skupini baza sa slobodnim pristupom (eng. open access) i mogu se pretraživati koristeći računala u vlastitom domu.

UVJETI KORIŠTENJA

Svaki redovno upisani student uz predočenje osobne iskaznice i indeksa ima pravo na upis po cijeni od 60,00 kuna. Članstvo vrijedi godinu dana, a iskaznica je neprenosiva i vrijedi samo na ime upisane osobe. Korisnici se upisuju na posudbenim odjelima Gradske i sveučilišne knjižnice u Osijeku.

Korisnik/student može posuditi 6 knjiga (od toga 2 udžbenika) na rok od 14 dana.

Za rad u čitaonicama korisnik je dužan, prilikom ulaska, predočiti člansku iskaznicu stručnom djelatniku čitaonice. U čitaonicama korisnik može koristiti knjižničnu građu smještenu u slobodnom pristupu na policama. Građu iz posebnih zbirki i iz spremišta korisnik naručuje na propisanim obrascima. Naručena građa isporučuje se sljedeći dan.