20. 07. 2024.

ČITAONICE I RAD NA RAČUNALIMA

Čitaonice i rad na računalima

U Središnjoj zgradi Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek nalaze se Studijska čitaonica, Austrijska čitaonica i Čitaonica dnevnog tiska. Čitaonice imaju i ogranci Retfala, Industrijska četvrt, Donji grad i Jug 2.

Pravila ponašanja i rada u čitaonici

U čitaonicama su osigurani uvjeti za ugodan i tihi rad. Prilikom dolaska, korisnik je dužan javiti se stručnom djelatniku knjižnice i predočiti člansku iskaznicu. U čitaonicama korisnik može koristiti knjižničnu građu smještenu u slobodnom pristupu na policama. Nakon korištenja korisnik građu treba vratiti djelatniku za pultom. Zatraženu građu za rad u čitaonici korisnik ne smije iznositi izvan čitaonice. Građu iz posebnih zbirki i spremišta korisnik naručuje putem propisanih obrazaca (zadužnica). Naručena građa isporučuje se sljedeći dan. Ukoliko korisnik treba istu građu uzastopno više dana, prilikom vraćanja građe to naglasi knjižničaru, te ista ostaje rezervirana na njegovo ime. Detaljnije informacije mogu se pronaći u Pravilniku o uvjetima i načinu korištenja knjižnične građe i usluga.

Rad na računalu

Računalima u knjižnici mogu se koristiti samo članovi Knjižnice uz predočenje članske iskaznice. Jednim računalom može se istodobno koristiti samo jedan korisnik. Grupni rad korisnika može odobriti knjižnični djelatnik samo u iznimnim slučajevima. Uporaba računala besplatna je za sve članove Knjižnice.

Nije dopušteno instalirati ili deinstalirati programe, iznositi dijelove opreme, koristiti računala djelatnika Knjižnice, koristiti privatne CD-ove, rastavljati i oštećivati opremu, kao ni ometati tuđi rad, sigurnost, privatnost, primati ni slati neprikladne sadržaje putem interneta ili u lokalnoj mreži. Za vrijeme rada na računalu korisnik je kazneno i matrerijalno odgovoran za svaku strojnu i programsku štetu. Detaljnije informacije mogu se pronaći u Pravilima o uporabi osobnih računala za korisnike u Gradskoj i sveučilišnoj knjižnici Osijek.