26. 09. 2023.

SVIJET NA DLANU

Virtualna čitaonica novina

Još od Cezarovih novina Acta diurna populi Romani, izlaganih već 59. godine prije Krista u obliku glinenih pločica na Forumu Romanorumu, a koje se smatraju prvim pravim masovnim sredstvom posredovanja informacija i prvim novinama pa sve do današnjih elektroničkih novina, novine imaju gotovo identično značenje za društvenu zajednicu – pomoću novina širile su se vijesti, omogućavale su pripadnicima neke društvene zajednice da saznaju što se u njihovoj zajednici događa, a ponekad su te lokalne događaje smještale u regionalni i internacionalni kontekst, iz novina se saznavalo gdje se i

kada nešto događalo; tko se vjenčao, rodio ili umro, donosile su informacije o dnevnim političkim događajima, pružale financijske informacije, donosile su različite oglase što je vrlo značajno budući da su se u većini slučajeva novine i održavale sredstvima dobivenim od oglašavanja, donosile vijesti o različitim čudnim stvarima, uvijek su nastojale smanjiti ovaj svijet i donijeti informacije o njemu.
Virtualna čitaonica novina Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek nudi mogućnost čitanja elektroničkih inačica tuzemnih i inozemnih novina nudeći “svijet na dlanu”.