28. 09. 2023.

MEĐUKNJIŽNIČNA POSUDBA

Međuknjižnična posudba odsjek je Studijske čitaonice GISKO.

GISKO u cilju što potpunijeg i cjelovitijeg zadovoljavanja sve raznovrsnijih i složenijih korisničkih zahtjeva u odnosu na knjižničnu građu nudi usluge međuknjižnične posudbe za potrebe svojih korisnika te posuđuje građu drugim knjižnicama za potrebe njihovih korisnika.

Međuknjižnična je posudba postupak kojim knjižnica, na zahtjev svojih korisnika, knjižničnu građu koju ne posjeduje u svojim zbirkama, pribavlja od drugih knjižnica. Međuknjižnična je posudba bitan čimbenik u osiguravanju opće dostupnosti knjižnične građe korisnicima, prije svega za potrebe njihovog znanstvenog i stručnog rada te stručnog usavršavanja.

Međuknjižnična posudba se vrši putem mrežnog obrasca ili e-poštom mkp@gskos.hr.

OBRAZAC
Knjižnice iz kojih se pribavlja građa međuknjižničnom posudbom

suradnja na nacionalnoj razini

Na nacionalnoj razini suradnja se odvija:

suradnja na međunarodnoj razini

Na međunarodnoj razini suradnja se odvija:

Knjižnična građa koja se pribavlja međuknjižničnom posudbom

Monografske publikacije u originalu
(na privremenu posudbu)

Dijelovi monografskih publikacija u obliku preslika na papiru ili u elektroničkom obliku
(u trajno vlasništvo)

Članci iz serijskih publikacija u obliku preslika na papiru ili u elektoničkom obliku
(u trajno vlasništvo)

GISKO iz međuknjižnične posudbe isključuje:

  • knjižničnu građu koja je na raspolaganju za korištenje unutar prostora Knjižnice
  • istodobno posuđivanje više primjeraka istoga naslova monografskih publikacija
  • istodobno posuđivanje više od tri monografske publikacije

Pri izradi preslika GISKO je dužan poštivati odredbe Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 111/21).

Svaka knjižnica, kojoj je upućen zahtjev za međuknjižničnom posudbom, ima, u skladu sa svojim pravilnikom o posudbi, pravo odlučivanja koju će građu isključiti iz međuknjižnične posudbe.

Postupak naručivanja knjižnične građe

Korisnici GISKO koji žele naručiti knjižničnu građu iz drugih knjižnica mogu to učiniti u Odsjeku međuknjižnične posudbe pri Studijskoj čitaonici Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek.

Knjižnica koja za potrebe svojih korisnika naručuje knjižničnu građu iz GISKO može to učiniti slanjem ispunjenih IFLA-inih obrazaca:

  • poštom
  • faksom
  • elektroničkom poštom
Rokovi pristizanja i posudbe knjižnične građe

Knjižnica iz koje se međuknjižničnom
posudbom naručuje građa

British Library Document Supply Centre

Subito

Ostale knjižnice u Europi

GISKO

Vrijeme potrebno
za dostavu posuđene građe

1 -2 tjedna

1 tjedan

4-6 tjedana

Rok posudbe
knjižnične građe

2 tjedna

4 tjedna

4 tjedna

4 tjedna
(uključujući i vrijeme potrebno za vraćanje posuđene građe)

Korisnici koji naručuju građu međuknjižničnom posudbom bit će obaviješteni o pristizanju građe i mogućnostima njezine posudbe telefonski, faksom ili elektroničkom poštom, u najkraćem mogućem roku.

Korištenje knjižnične građe

Knjižnica koja za potrebe svojih korisnika obavlja međuknjižničnu posudbu jamči povrat posuđene knjižnične građe.
Građa koju je GISKO za svoje korisnike posudila iz drugih knjižnica može se koristiti samo u prostorijama GISKO. Preslici članaka i računalni ispisi predaju se krajnjem korisniku u trajno vlasništvo. Dostava članaka elektroničkom poštom za korisnike koji osobno, a ne posredstvom neke knjižnice, traže uslugu međuknjižnične posudbe obavlja se nakon izvršenja financijskih obveza prema GISKO.