26. 09. 2023.

ISBN | ISSN | ISMN

ISBN

ISBN (International Standard Book Number = međunarodni standardni knjižni broj) jedinstveni je identifikator knjiga i drugih omeđenih publikacija bez obzira na medij na kojem se objavljuju.

Pojam KNJIGA ovdje se koristi u značenju omeđene publikacije objavljene na bilo kojem mediju. ISBN jedinstveni je broj za određeni naslov ili neizmijenjeno izdanje knjige koju je objavio određeni nakladnik.

Hrvatski ured za ISBN

Hrvatski ured za ISBN nacionalni je ured koji učlanjuje i popisuje hrvatske nakladnike knjiga i drugih omeđenih publikacija. Ured djeluje prema pravilima međunarodnog sustava ISBN, sustava brojčanog označavanja primjenom kojega se jednoznačno identificiraju knjige i druge omeđene publikacije.

ISSN

ISSN (International Standard Serial Number) međunarodni je standardni broj serijske publikacije kojim se ona identificira neovisno o zemlji izdavanja, jeziku ili abecedi, učestalosti izlaženja, mediju itd., te neovisno o tome izlazi li ili je prestala izlaziti ili će tek izaći.
ISSN služi jedinstvenoj identifikaciji serijskih publikacija u okviru univerzalne bibliografske kontrole. Kao jedinstven i postojan identifikator ISSN olakšava obradu, prijenos i razmjenu podataka o serijskoj građi između knjižnica, sekundarnih službi, dobavljača, nakladnika itd.

 ISSN ured za Hrvatsku

ISSN ured za Hrvatsku nacionalni je ured za identifikaciju serijskih publikacija koji:

  • dodjeljuje ISSN serijskim publikacijama koje izlaze u Republici Hrvatskoj
  • stvara i održava zapise o hrvatskim serijskim publikacijama u međunarodnom upisniku ISSN-a
  • pruža pomoć uredništvima kod pokretanja i uređivanja časopisa
  • dodjeljuje brojčane nizove za crtične kodove
ISMN

ISMN (International Standard Music Number = međunarodni standardni broj notne građe) jedinstveni je identifikator notne građe.
Pojam notna građa obuhvaća partiture, dionice ili sastavne dijelove multimedijskog kompleta na svim medijima. Primjena sustava ISMN olakšava poslovanje u nakladničkoj, knjižarskoj i knjižničarskoj djelatnosti.

Hrvatski ured za ISMN

Hrvatski ured za ISMN nacionalni je ured koji učlanjuje i popisuje hrvatske nakladnike notne građe. Ured djeluje prema pravilima međunarodnog sustava ISMN, sustava brojčanog označavanja primjenom kojega se jednoznačno identificira notna građa.