24. 06. 2024.

REPROGRAFSKE USLUGE

Reprografske usluge obavljaju se u Studijskoj čitaonici na zahtjev korisnika, a u skladu s važećim propisima o autorskom pravu ili drugim propisima kao crno-bijele kopije u formatima A4 i A3.

Dostava digitalnih dokumenata je usluga tehnički gotovo istovjetna usluzi skeniranja na zahtjev (skeniranje ili fotografiranje, te obrada slika), koja korisnicima omogućava narudžbu građe u elektroničkom obliku iz fonda Knjižnice.

Sve reprografske usluge (fotokopiranje građe i dostava digitalnih dokumenata) dostupne su svim korisnicima Knjižnice i naplaćuju se prema važećem cjeniku.

Skeniranje građe dostupne u Gradskoj i sveučilišnoj knjižnici Osijek moguće je naručiti ispunjavanjem obrasca koji je potrebno dostaviti putem adrese e-pošte mkp@gskos.hr.

Stručni djelatnici Knjižnice zadržavaju pravo uskraćivanja reprografske usluge građe, ukoliko se narudžba obimom kosi s autorskim pravima i drugim zakonskim propisima ili je evidentna namjera raspačavanja građe na štetu autorskih i drugih prava. Pravo uskraćivanja reprografske usluge zadržava se i za dio fonda koji zbog svoje specifičnosti (dimenzije, zaštita građe, vrijednost) nije pogodan za digitalnu obradu.