24. 06. 2024.

OBAVEZNI PRIMJERAK

Svi nakladnici dužni su, besplatno, o svom trošku, dostaviti Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu devet primjerka građe.

Nacionalna i sveučilišna knjižnioca u Zagrebu – Služba obveznog primjerka

Zakonskim propisima osigurava se redovito i potpuno dostavljanje obveznog primjerka građe. Temelj zakonskim propisima je povijesna i kulturološka obveza hrvatskog naroda da očuva svoje kulturno nasljeđe.

Zakon o knjižnicama u odredbama o obveznom primjerku propisuje redovito, besplatno i ažurno dostavljanje devet primjeraka svih tiskanih i netiskanih publikacija odnosno knjižne i neknjižne, audiovizualne i elektroničke građe, a GISKO prima obvezni primjerak od 1961. godine.

Obveznici dostavljanja su nakladnici te proizvođači audiovizualnih i elektroničkih publikacija, dakle pravne i fizičke osobe koje izdaju ili proizvode građu za javnost, bez obzira je li namijenjena prodaji ili besplatnom raspačavanju.