26. 09. 2023.

POSUDBA KNJIŽNIČNE GRAĐE

Izvan Knjižnice mogu se posuđivati:

Knjige koje se mogu posuđivati izvan Knjižnice član može zadužiti na posudbenim odjelima uz predočenje članske iskaznice, a razdužiti isključivo na posudbenom odjelu na kojemu je knjigu zadužio.

Izuzetak je građa zadužena u Medioteci, koju samo tijekom neradnih subota toga odjela, korisnici mogu razdužiti na Dječjem odjelu ili Posudbenom odjelu za odrasle.

Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja knjižnične građe i usluga Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek
Odluka o ustupanju prostora Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek na korištenje uz naknadu
Odluka o visini naknada usluga Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek
U prostorima Knjižnice mogu se koristiti:

Građa smještena
u čitaonicama

Novine i časopisi

Referentna zbirka
(enciklopedije, leksikoni,
rječnici,…)

Građa koja se čuva
u zbirkama posebne vrste

Vrijedna i rijetka
izdanja hrvatskih
i stranih knjiga tiskanih
do 1918. godine

Knjige tiskane na
području Hrvatske
prije 1945. godine,
ako Knjižnica, osim
arhivskog primjerka,
ne posjeduje još
barem dva primjerka
istog naslova

Knjige koje sadrže
vrijedne likovne priloge,
zemljopisne karte,
crteže i sl. izvan
paginacije

Građa koja je
posebno velikog
ili malog opsega
ili formata

Sva bibliografska izdanja

Posebni otisci

Broj primjeraka knjižnične građe koji se može posuditi
7

Individualni redovni član

može istovremeno posuditi najviše sedam jedinice knjižnične građe.

1

Individualni privremeni član

na jedan mjesec može istovremeno posuditi samo jednu jedinicu knjižnične građe.

1

Individualni privremeni član

na jedan dan može koristiti knjižničnu građu samo u čitaonicama.

10

Na obiteljsku iskaznicu

istovremeno se može zadužiti najviše deset jedinica knjižnične građe.

7

Kolektivni članovi – pravne osobe

mogu istovremeno posuditi najviše sedam jedinica knjižnične građe.

Ukoliko je posuđeno djelo u više svezaka, svaki svezak smatra se jednom jedinicom knjižnične građe. Istovremeno se može posuditi samo dva naslova lektire ili stručne knjige (udžbenici ili ispitna literatura).

Rok posudbe knjižnične građe
14

Rok posudbe knjiga

je 14 dana, a može se produžiti još dva puta po 14 dana. Ne može se produžiti rok posudbe lektire, udžbenika, ispitne literature i primjerak naslova koji je rezerviran.

2

Rok posudbe video vrpci, CD-a i DVD-a

je 2 dana, a može se produžiti samo jednom za još 2 dana. Produženje se može zatražiti isključivo na Odjelu na kojem je građa posuđena.

Dani roka posudbe

računaju se kalendarski. Ukoliko rok posudbe istječe u nedjelju, na državni blagdan ili drugi neradni dan, smatra se da rok posudbe istječe prvi idući radni dan.

Produženje roka posudbe

član može zatražiti osobno ili telefonski na posudbenim odjelima Knjižnice. Telefonsko produživanje roka posudbe članovi obavljaju na vlastitu odgovornost.

Rok posudbe knjižnične građe

Zakasnina

Prekorači li član rok posudbe, a nije pravovremeno zatražio produženje tog roka, dužan je platiti zakasninu. Zakasnina se naplaćuje po jedinici građe i po danu prekoračenja roka posudbe, a prema važećem cjeniku.

Opomena

U slučaju prekoračenja roka posudbe dužeg od 10 dana Knjižnica će uputiti članu pismenu opomenu.

Naknada

Član nema pravo dalje posuđivati građu dok ne ispuni svoje obveze prema Knjižnici glede vraćanja građe, plaćanja zakasnine i naknade štete.