3. 12. 2021.

BIBLIOMETRIJSKE USLUGE

Knjižnica svojim korisnicima nudi usluge bibliometrijskih istraživanja za potrebe napredovanja u zvanjima, prijave na projekte, stipendije i sl.

Na zahtjev korisnika, te uvidom u mrežne baze podataka kojima knjižnica ima pristup u okviru nacionalne licence koju osigurava projekt e-Izvori, izdaju se sljedeće potvrde:

  • potvrda o zastupljenosti i citiranosti radova znanstvenika
  • potvrda o zastupljenosti časopisa za potrebe uredništva domaćih, znanstvenih i stručnih časopisa

Zastupljenost i citiranost znanstvenih radova provjerava se u bazama podataka propisanim u Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (NN 28/2017) koji je donijelo Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj.

Podnositelj zahtjeva prethodno treba:

Za individualnu pomoć pri izradi Google Znalac, Research ID te ORCID profila može se obratiti knjižničarima na Studijskoj čitaonici.

Potvrde se mogu zatražiti ispunjavanjem mrežnog obrasca.
Zahtjevi će biti obrađeni, a potvrde izrađene unutar šest radnih dana.
Usluga se pruža samo članovima Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek i besplatna je.

Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 031 211 233 (Studijska čitaonica) ili na adresu e-pošte studijska.citaonica@gskos.hr.