24. 06. 2024.

ODJEL OBRADE

ADRESA

Europska avenija 24
31000 Osijek

TELEFON

+385 (0)31 211 233

FAX

+385 (0)31 211 218 (lokal 205)

E-MAIL

odjel.obrade@gskos.hr

OSOBA ZA KONTAKT

Voditeljica Odjela obrade:
mr. sc. Inge Majlinger-Tanocki, viša knjižničarka

RAD S POSLOVNIM SURADNICIMA

U sklopu Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek djeluje Odjel obrade gdje se knjižnična građa prinovljena svim vrstama nabave, tehnički i stručno obrađuje. Stručna obrada obuhvaća inventarizaciju, klasifikaciju po Univerzalnoj decimalnoj klasifikaciji (UDK), predmetno označivanje te katalogizaciju prema jedinstvenim pravilima i standardima.
Odjel obrade izgrađuje i holding bazu, bazu kojom se knjižnična građa priprema za posudbu računalnim putem.

U sklopu Odjela obrade djeluje CIP ured koji izrađuje CIP zapis (Cataloging in Publication – Katalogizacija u publikaciji) za područje Slavonije i Baranje, sudjeluje u kooperativnoj katalogizaciji i izrađuje biltene prinovljene građe.