14. 04. 2021.

SLUŽBENI DOKUMENTI

DIGITALNA PRISTUPAČNOST
PRAVILNICI

Pravilnik o upisniku knjižnica
i knjižnica u sastavu

Narodne novine br. 139/98

Standardi za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj

Narodne novine br. 58/99

Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci

Pravilnik o matičnoj djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj

Narodne novine br. 43/01

Pravilnik o reviziji i otpisu knjižnične građe

Narodne novine br. 21/02

Pravilnik o zaštiti knjižnične građe

Narodne novine br. 52/05

ODLUKE
KONTAKT

Biserka Ptičar, tel: +385 (0)31 211218, mail: biserkap@gskos.hr