28. 09. 2023.

INFORMACIJSKO-REFERALNE USLUGE

Za potrebe korisnika stručni djelatnici Knjižnice daju usmene i pisane informacije na osnovu kataloga i knjižničnih zbirki Knjižnice, kataloga ostalih knjižnica, bibliografija, portala znanstvenih časopisa, mrežnih baza podataka i ostalih relevantnih mrežnih izvora.

Koju građu Knjižnica posjeduje, kao i lokaciju svakog pojedinog primjerka, korisnik može samostalno  provjeriti putem mrežnog kataloga. Za pomoć u snalaženju kroz katalog, na mrežnim stranicama nalaze se upute za pretraživanje kataloga. Stručni djelatnici knjižnice nude i pomoć pri pretraživanju svih informacijskih izvora putem usluge obrazovanje korisnika.

Tematska pretraživanja za potrebe seminarskih, diplomskih i drugih stručnih radova vrše se putem mrežne informacijsko – referalne usluge Knjižnice „Referati, seminari, dipl. radovi, …“ Prije postavljanja samog upita, poželjno je pregledati Arhivu odgovorenih pitanja, u kojoj se nalaze obrađeni informacijski upiti. Ukoliko nakon pretrage pomoću ključnih riječi nije zadovoljen upit, potrebno je ispuniti Obrazac za pitanje i u roku dva radna dana na korisnikovu adresu e-pošte stići će popis relevantne literature za traženu temu.

Knjižnica je jedna od 20ak hrvatskih narodnih knjižnica koja sudjeluje u projektu Pitajte knjižničare. Odgovori na informacijske upite sadrže i jedinice knjižnične građe dostupne u drugim knjižnicama sudionicama projekta.