26. 09. 2023.

SLUŽBA NABAVE

ADRESA

Europska avenija 24
31000 Osijek

TELEFON

+385 (0)31 211 223

FAX

+385 (0)31 211 218 (lokal 201)

E-MAIL

sluzba.nabave@gskos.hr

OSOBA ZA KONTAKT

Voditelj Službe nabave:
Srđan Lukačević, viši knjižničar

RAD S POSLOVNIM SURADNICIMA

Nabava je početak svake knjižnice pa tako i naše. Rezultat je stručnih prosudbi knjižničara temeljenih na definiranoj nabavnoj politici, potrebama i željama korisnika, ali i na financijskim mogućnostima knjižnice te ponudi nakladnika.

U Gradskoj i sveučilišnoj knjižnici ovaj posao predstavlja veliki izazov s obzirom na dvojnost njene funkcije kao sveučilišne/znanstvene i javne/narodne knjižnice te na spolnu, dobnu, kulturalnu i društvenu raznolikost korisnika.

Konačnu odluku o nabavi u oblikovanju knjižničnih zbirki Gradske i sveučilišne knjižnice, donosi Povjerenstvo za nabavu uz sudjelovanje knjižničara-informatora za pojedina znanstvena područja.

Rado ćemo prihvatiti svaki prijedlog za nabavu knjižnične građe koju ne posjedujemo u našim zbirkama.