24. 06. 2024.

SLUŽBA ZA INFORMATIČKU POTPORU

ADRESA

Europska avenija 24
31000 Osijek

TELEFON

+385 (0)31 211 272

FAX

+385 (0)31 211 218 (lokal 211)

E-MAIL

sistemci@gskos.hr

OSOBA ZA KONTAKT

Voditeljica Službe za informatičku potporu
dipl. ing. el. teh. Katica Rakovac,  kata@gskos.hr

OSOBA ZA KONTAKT

Informatički referent
Bruno Šimunović,  bsimun@gskos.hr

RAD S POSLOVNIM KORISNICIMA