18. 02. 2019.

ZAVIČAJNA PERIODIKA

“Kazališni list Narodnog kazališta u Osijeku” je izlazio u različitim formatima kao tjednik Narodnog kazališta u Osijeku u razdoblju od 1922. do 1934. godine. Uređivao ga je Tomislav Tanhofer, a donosio je najave predstava te druge kazališne vijesti.

Osječka pozornica je  tjednik Hrvatskog državnog kazališta u Osijeku  koji je izlazio u Osijeku u razdoblju od 1941. do 1944.godine. Prvi urednik Osječke pozornice bio je Marko Fotez, a od druge godine Anđelko Štimac. List je tiskan u Građanskoj tiskari, Osijek. U njemu su objavljivani tjedni rasporedi kazališnih predstava, najavljivane premijere. Donosio je prikaze predstava, tekstove o pojedinim glumcima  te ostale kazališne vijesti.

“Glas Slavonije” je jedini informativno-politički dnevni list koji izlazi u gradu Osijeku, a tematski pokriva prostor istočne Hrvatske, odnosno slavonsko-baranjske regije. Prvi broj tiskan je 24. travnja 1943. godine, u tijeku Drugog svjetskog rata. Pred Domovinski rat dostiže nakladu od 50.000 primjeraka.  List kontinuirano izlazi i tijekom Domovinskog rata kada je promijenjeno odbrojčavanje te se u impresumu navodi kako je Glas Slavonije sljednik Hrvatskoga lista koji je počeo izlaziti 1920. godine.

Glas Slavonije iz 1991. i 1992. godine, osim u papirnom, dostupan  je u Gradskoj i sveučilišnoj knjižnici i u elektroničkom obliku. Pristup je omogućen na korisničkim računalima u Studijskoj čitaonici.

Časopis Hrvatskog pčelarskog saveza Hrvatska pčela stručni je časopis koji je osnovalo Hrvatsko-slavonsko pčelarsko društvo u Osijeku. Prvi broj izašao je 1. ožujka 1881. godine pod imenom “Slavonska pčela”. Već 1884. godine časopis mijenja ime u “Hrvatska pčela” koja je zastupala i branila interese, donosila izvještaje o pčelarstvu iz cijele Hrvatske, pratila svaki napredak u pčelarstvu cijeloga svijeta, te svoje čitatelje upoznavala s novim izumima.

“Hrvatska pčela” je jedan od pet najstarijih pčelarskih časopisa u svijetu, koji kontinuirano izlaze. U Gradskoj i Sveučilišnoj knjižnici Osijek u povodu jubilarne 130. godišnjice izlaženja 2011. godine započela je njegova digitalizacija.