24. 06. 2024.

NATJEČAJI

NATJEČAJ za izbor i prijam u radni odnos jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto II. vrste – knjižničar (knjižničarski suradnik) u Gradskoj i sveučilišnoj knjižnici Osijek, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada od tri mjeseca.

OPIS POSLOVA
OBRAZAC PRIVOLE
OBAVIJEST I POZIV NA PISANU PROVJERU ZNANJA
OBAVIJEST O REZULTATIMA PISANE PROVJERE ZNANJA
OBAVIJEST O REZULTATIMA I. i II. RAZINE ODABIRA KANDIDATA
ODLUKA O IZBORU

NATJEČAJ za izbor i prijam u radni odnos jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste –diplomirani knjižničar u Posudbenom odjelu u Gradskoj i sveučilišnoj knjižnici Osijek, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.

OPIS POSLOVA
OBRAZAC PRIVOLE
OBAVIJEST I POZIV NA PISANU PROVJERU ZNANJA
OBAVIJEST O REZULTATIMA PISANE PROVJERE ZNANJA
OBAVIJEST O REZULTATIMA I. i II. RAZINE ODABIRA KANDIDATA
ODLUKA O IZBORU

NATJEČAJ za izbor i prijam u radni odnos jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik određene struke ili za određene poslove/ stručni suradnik za računovodstvene poslove, u Računovodstveno – financijskoj službi u Gradskoj i sveučilišnoj knjižnici Osijek na određeno vrijeme u punom radnom vremenu (zamjena za privremeno nenazočnog zaposlenika).

OPIS POSLOVA
OBRAZAC PRIVOLE
OBAVIJEST I POZIV NA PISANU PROVJERU ZNANJA
OBAVIJEST O REZULTATIMA PISANE PROVJERE ZNANJA
OBAVIJEST O REZULTATIMA I. i II. RAZINE ODABIRA KANDIDATA
ODLUKA O IZBORU

NATJEČAJ za izbor i prijam u radni odnos jednog zaposlenika/zaposlenice na položaj II. vrste – voditelj (šef) odsjeka/voditelj odsjeka za poslove pokretne knjižnice, tehničke poslove i poslove zaštite na radu, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada od tri mjeseca

OPIS POSLOVA
OBRAZAC PRIVOLE
OBAVIJEST I POZIV NA PISANU PROVJERU ZNANJA
OBAVIJEST O REZULTATIMA I. i II. RAZINE ODABIRA KANDIDATA
ODLUKA

NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.