24. 06. 2024.

Visina članarine za upis

9 EUR

Djeca, srednjoškolci, redovni studenti, umirovljenici – godišnja članarina

12 EUR

Redovni članovi – godišnja članarina

16 EUR

Obiteljska iskaznica – godišnja članarina

4 EUR

Mjesečna članarina

3 EUR

Dnevna članarina

Pravo na godišnju članarinu po cijeni iz stavka 1. ove točke redovni učenici i studenti, uključujući studente s apsolventskim pravima, ostvaruju uz predočenje odgovarajuće potvrde školske odnosno visokoškolske ustanove, a umirovljenici uz predočenje zadnjeg odreska od mirovine.
Godišnja  članarina  vrijedi 365 dana od dana upisa.

UVJETI UPISA

Visina naknada za izradu iskaznice, zakasnine, rezervaciju

4 EUR

Izrada nove članske iskaznice (kod prvog upisa) i duplikata izgubljene ili oštećene iskaznice

0,10 EUR

Zakasnina za prekoračenje roka posudbe knjiga (po danu po jedinici građe)

1 EUR

Zakasnina za prekoračenje roka posudbe CD, DVD, video vrpce (po danu po jedinici građe)

Izdavanje računa i naplata za izradu nove iskaznice odnosno duplikata iskaznice
obavlja se odmah po prvom upisu odnosno po zahtjevu za izradu duplikata iskaznice.

UVJETI POSUDBE

Visina naknada za korištenje prostora Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek

12 EUR

Naknada za korištenje jednog od prostora GISKO po satu

100 EUR

Naknada za cjelodnevno korištenje jednog od prostora GISKO (8 i više sati dnevno)

20 EUR

Tehnička podrška naplaćuje se dodatno, a obuhvaća uporabu opreme kao što je video-konferencijska veze, laptop, projektor, mikrofon i zvučnik uz prisutnost jednog zaposlenika Knjižnice

Knjižnica nudi mogućnost najma prostora za privatne i javne događaje kao što su predavanja, radionice, edukacije, susreti, predstavljanja knjiga, druženja i slično. Prostori dostupni za najam su: glavna aula Središnje zgrade Knjižnice, Austrijska čitaonica, Studijska čitaonica, Igraonica Odjela za rad s djecom i mladima, American Corner Osijek (posudbeni dio i/ili konferencijski dio).

NAJAM PROSTORA

Visina naknade za reprografske usluge

0,10 EUR

Naknada za izvršene usluge preslika

0,10 EUR po stranici, jednostrana kopija

0,15 EUR

Naknada za računalni ispis stranice

0,15 EUR po stranici, jednostrani ispis

0,15 EUR

Naknada za skeniranje

0,15 EUR po stranici

Reprografske usluge obavljaju se u Studijskoj čitaonici na zahtjev korisnika, a u skladu s važećim propisima o autorskom pravu ili drugim propisima kao crno-bijele kopije u formatima A4 i A3.

REPROGRAFSKE USLUGE

Visina naknade za oštećenje knjižnične građe

Član Knjižnice koji ošteti opremu ili inventar Knjižnice, ošteti ili izgubi knjigu ili drugu knjižničnu građu ili iz drugih razloga ne vrati posuđenu knjižničnu građu dužan je Knjižnici nadoknaditi štetu. Visinu i vrstu naknade štete utvrđuje voditelj odjela.

Vrijednost naknade knjige odnosno druge knjižnične građe određuje se prema nabavnoj cijeni nove knjige odnosno druge knjižnične građe u trenutku vraćanja, odnosno u trenutku naknade. Visinu naknade oštećenih rijetkih i vrijednih knjiga ili druge građe kojih u trenutku vraćanja odnosno naknade nema na tržištu utvrđuje povjerenstvo imenovano od strane ravnatelja.

Za materijalnu štetu koju počine maloljetni članovi Knjižnice odgovaraju njihovi roditelji, staratelji ili usvojitelji.

Naknada se može sastojati u novčanom iznosu ili nadoknadi istim naslovom knjige, CD-a, DVD-a, odnosno druge knjižnične građe. Voditelj odjela može izuzetno odobriti da član vrati knjigu ili drugu knjižničnu građu koja se odredi dogovorno.

PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU KORIŠTENJA KNJIŽNIČNE GRAĐE I USLUGA GISKO

Visina naknada za usluge međuknjižnične posudbe

Posudba monografskih publikacija - INOZEMSTVO

40 EUR

Knjižnična građa iz knjižnica izvan Europe

30 EUR

Knjižnična građa iz europskih knjižnica

2-3 IFLA vaučera

Knjižnična građa knjižnicama izvan Europe

1-2 IFLA vaučera

Knjižnična građa knjižnicama u Europi

Posudba monografskih publikacija - TUZEMSTVO

3 EUR

Posudba i dostava dokumenata za svoje članove iz Nacionalne i sveučilišne knjižnice

3 EUR

Posudba i dostava dokumenata za svoje članove iz ostalih hrvatskih knjižnica

NE NAPLAĆUJE SE

Posudba i dostava dokumenata hrvatskim knjižnicama (osobno preuzimanje)

3 EUR

Posudba i dostava dokumenata hrvatskim knjižnicama (slanje poštom)

Nabava preslika članaka - INOZEMSTVO

17 EUR

Fotokopija članka / dokument u digitalnom obliku iz inozemstva

IFLA VAUČERI

Fotokopija članka / dokument u digitalnom obliku u inozemstvo

do 20 str. 1 IFLA vaučer, svakih sljedećih 20 str. 1/2 IFLA vaučera

Nabava preslika članaka - TUZEMSTVO

prema računu pošiljatelja

Fotokopija članka / dokument u digitalnom obliku iz hrvatskih knjižnica

0,10 EUR

Fotokopija članka hrvatskim knjižnicama (osobno preuzimanje)

0,10 EUR

Fotokopija članka hrvatskim knjižnicama

0,10 EUR po str. + poštarina 3,00 EUR

0,15 EUR

Digitalna dostava dokumenata hrvatskim knjižnicama

0,15 EUR po stranici