24. 06. 2024.

RAZVOJNA MATIČNA SLUŽBA

ADRESA

Europska avenija 24
31000 Osijek

TELEFON

+385 (0)31 211 272

FAX

+385 (0)31 211 218 (lokal 201)

E-POŠTA

maticna.sluzba@gskos.hr

županijska matična narodna djelatnost

dr. sc. Marijana Špoljarić Kizivat, viša knjižničarka

sveučilišna matična djelatnost

dr. sc. Svjetlana Mokriš, knjižničarska savjetnica

RAD S KORISNICIMA

U okviru Gradske i sveučilišna knjižnice Osijek djeluje Razvojna matična služba čija je djelatnost određena Pravilnikom o matičnoj djelatnosti knjižnica u RH (NN 43/01), čl. 2:
Osnovna zadaća matične djelatnosti je obavljanje stručnog nadzora te organiziranje i razvoj mreže knjižnica u Republici Hrvatskoj, unapređivanje stručnog rada u knjižnicama na načelima suvremene knjižnične teorije i prakse a radi što kvalitetnijeg obavljanja knjižnične djelatnosti u znanosti, obrazovanju, kulturi i društvu općenito.“.

Razvojna matična služba GISKO-a obavlja djelatnost:

Županijske matične narodne knjižnice za sve narodne i školske knjižnice u Osječko-baranjskoj županiji.

Sveučilišne matične knjižnice za visokoškolske i specijalne knjižnice u sastavu matičnog sveučilišta, za samostalne općeznanstvene i specijalne knjižnice županije te za knjižnice i druge pravne i fizičke osobe čija je knjižnična građa registrirana kao kulturno dobro na području Bjelovarsko-bilogorske, Brodsko-posavske, Osječko-baranjske, Požeško-slavonske, Virovitičko-podravske i Vukovarsko-srijemske županije.

Adresar visokoškolskih i specijalnih knjižnica.

Poslovi Razvojne matične službe GISKO-a:

TEMELJNI

 • stručni nadzor nad radom knjižnica
 • praćenje rada knjižnica, njihovog ustroja, stanja i potreba
 • surađivanje u projektiranju i opremanju prostora
 • poticanje knjižnica na sustavnu izgradnju ukupnih zbirki
 • poticanje i organiziranje stručnog usavršavanja knjižničnog osoblja
 • koordiniranje rada knjižnica na području svoje matičnosti
 • poticanje suradnje među knjižnicama u sklopu jedinstvenog knjižnično-informacijskog sustava radi racionalnijeg djelovanja i korištenja zajedničkih informacijskih izvora

RAZVOJNI

 • izrada dugoročnih razvojnih planova, programa i elaborata za potrebe pojedinih knjižnica i knjižničnog sustava u skladu s propisanim standardima
 • predlaganje programa informatizacije pojedinih knjižnica i njihovo povezivanje s matičnom i ostalim knjižnicama u informacijskom sustavu RH
 • suradnja u stručnim projektima koje na razini države pokreće NSK
 • organiziranje savjetovanja, seminara i drugih oblika stručnog usavršavanja i trajnog obrazovanja knjižničnog osoblja

Razvojna matična služba GISKO-a sudjeluje u organiziciji
stručno-informativnih sastanaka za knjižničare:

INFORMATIVNI UTORAK

Svaki prvi utorak u mjesecu za knjižničare osnovnih škola

INFORMATIVNA SRIJEDA

Svaka prva srijeda u mjesecu za knjižničare srednjih škola

INFORMATIVNI ČETVRTAK

Svaki prvi četvrtak u mjesecu za knjižničare visokoškolskih i specijalnih knjižnica

Analiza knjižnica u sustavu matičnosti GISKO-a