26. 09. 2023.

OGRANCI I BIBLIOKOMBI

Ogranak Donji grad

ADRESA

Trg bana J. Jelačića 24a 31000 Osijek

TELEFON

+385 (0)31 506 110

FAX

+385 (0)31 211 218 (lokal 201)

E-MAIL

dgrad@gskos.hr

OSOBA ZA KONTAKT

Ivana Franjić, mag. informatologije

OSOBA ZA KONTAKT

Marija Lišnić, pom. knjiž.

RAD S KORISNICIMA

Ogranak Industrijska četvrt

ADRESA

Vinkovačka 66d 31000 Osijek

TELEFON

+385 (0)31 271 282

FAX

+385 (0)31 211 218 (lokal 201)

E-MAIL

indc@gskos.hr

OSOBA ZA KONTAKT

Robert Rakovac, pom.knjiž.

OSOBA ZA KONTAKT

Sanja Zavođa, dipl. knjiž.

RAD S KORISNICIMA

Ogranak Jug II

ADRESA

Opatijska 26f 31000 Osijek

TELEFON

+385 (0)31 563  454

FAX

+385 (0)31 211 218 (lokal 201)

E-MAIL

jug@gskos.hr

OSOBA ZA KONTAKT

Đurđa Gašić, pom. knjižn.

RAD S KORISNICIMA

Ogranak Retfala

ADRESA

Ljudevita Posavskog 30 31000 Osijek

TELEFON

+385 (0)31 306 069

FAX

+385 (0)31 211 218 (lokal 201)

E-MAIL

retfala@gskos.hr

OSOBA ZA KONTAKT

Krešimir Šokčević, dipl. knjiž.

OSOBA ZA KONTAKT

Ana Klaić, univ. bacc. cult.

RAD S KORISNICIMA

Ogranak Novi grad

ADRESA

Martina Divalta 132 31000 Osijek

TELEFON

+385 (0)31 294 248

FAX

+385 (0)31 211 218 (lokal 201)

E-MAIL

novigrad@gskos.hr

OSOBA ZA KONTAKT

Olivera Katalenac, knjižničar

RAD S KORISNICIMA

Bibliokombi

ADRESA

Europska avenija 24
31000 Osijek

TELEFON

+385 31 211233

FAX

+385 (0)31 211 218 (lokal 201)

OSOBA ZA KONTAKT

Siniša Petković, viši knjižničar

DOSTAVA KORISNICIMA