17. 10. 2019.

OGRANCI

Ogranak Donji grad

ADRESA

Trg bana J. Jelačića 24a 31000 Osijek

TELEFON

+385 (0)31 506 110

FAX

+385 (0)31 211 218 (lokal 201)

E-MAIL

dgrad@gskos.hr

OSOBA ZA KONTAKT

Tanja Krstanović, mag. informatologije

OSOBA ZA KONTAKT

Marija Lišnić, pom. knjiž.

RAD S KORISNICIMA

ponedjeljak – petak: 08.00 – 19.30 (pauza: 09.30 – 10.00, 16.30 – 17.00) subota: 08.00 – 12.30 (pauza: 09.30 – 10.00)

Ogranak Industrijska četvrt

ADRESA

Vinkovačka 66d 31000 Osijek

TELEFON

+385 (0)31 271 282

FAX

+385 (0)31 211 218 (lokal 201)

E-MAIL

indc@gskos.hr

OSOBA ZA KONTAKT

Robert Rakovac, pom.knjiž.

OSOBA ZA KONTAKT

Marin Seleš, mag. informatologije

RAD S KORISNICIMA

ponedjeljak – petak: 08.00 – 19.30 (stanka: 09.30-10.00, 16.30 – 17.00)

subota: 08.00 – 12.30 (stanka: 09.30 – 10.00)

Ogranak Jug II

ADRESA

Opatijska 26f 31000 Osijek

TELEFON

+385 (0)31 563  454

FAX

+385 (0)31 211 218 (lokal 201)

E-MAIL

jug@gskos.hr

OSOBA ZA KONTAKT

Đurđa Gašić, pom. knjižn.

RAD S KORISNICIMA

1.  tjedan – radna subota:
ponedjeljak – petak: 13.00 – 19.30 sati (stanka: 16.30 – 17.00)
Subota: 08:00 – 12:30 sati (stanka: 09:30 – 10:00)

RAD S KORISNICIMA

2. tjedan – neradna subota:
ponedjeljak – petak: 08.00 – 14.30 sati (stanka: 09:30 – 10:00)

Ogranak Retfala

ADRESA

Ljudevita Posavskog 30 31000 Osijek

TELEFON

+385 (0)31 306 069

FAX

+385 (0)31 211 218 (lokal 201)

E-MAIL

retfala@gskos.hr

OSOBA ZA KONTAKT

Krešimir Šokčević, dipl. knjiž.

OSOBA ZA KONTAKT

Ana Klaić, univ. bacc. cult.

RAD S KORISNICIMA

ponedjeljak – petak: 08.00 – 19.30 subota: 08.00 – 12.30 (stanka: 09.30-10.00, 16.30 – 17.00)

Ogranak Novi grad

ADRESA

Martina Divalta 132 31000 Osijek

TELEFON

+385 (0)31 294 248

FAX

+385 (0)31 211 218 (lokal 201)

E-MAIL

novigrad@gskos.hr

OSOBA ZA KONTAKT

Olivera Katalenac, knjižničar

RAD S KORISNICIMA

1.  tjedan – radna subota:
ponedjeljak – petak: 13.00 – 19.30 sati (stanka: 16.30 – 17.00)
subota: 08.00 – 12.30 (stanka: 09:30 – 10:00)

RAD S KORISNICIMA

2. tjedan – neradna subota:
ponedjeljak – petak: 08.00 – 14.30 sati (stanka: 09:30 – 10:00)