24. 06. 2024.

MISIJA I VIZIJA

Misija knjižnice

Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek (GISKO) djeluje kao knjižnica s dvojnom funkcijom:

  • osigurava dostupnost svih vrsta informacija (znanstvenih, obrazovnih, stručnih, kulturnih i dr.) na raznovrsnim medijima, znanja i kulturnih sadržaja za potrebe obrazovanja, stručnog i znanstvenog rada, cjeloživotnog učenja, informiranja, odlučivanja i razonode najširem krugu stvarnih i potencijalnih korisnika – građana Grada Osijeka i Osječko-baranjske županije;
 
  • brine o uspostavi i funkcioniranju knjižničnoga sustava narodnih, osnovnoškolskih i srednjoškolskih knjižnica Osječko-baranjske županije.

Središnja (matična) javna/narodna knjižnica grada Osijeka
i Osječko-baranjske županije.

  • prikuplja, organizira, čuva i pruža pristup informacijskim izvorima na različitim medijima koji podržavaju programe studiranja za sve tri razine sveučilišnih studija (preddiplomski, diplomski i poslijediplomski studiji) te znanstvenog rada na sveučilištu, ali i široj društvenoj zajednici;
 
  • brine o uspostavi i funkcioniranju knjižnično-informacijske djelatnosti na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, tj. njezino je infrastrukturno središte te potiče intelektualni rast i fleksibilnost u skladu s potrebama korisnika radi suradnje i otvorenosti za nove ideje i povezivanja, kako unutar samoga sustava, tako i s drugim knjižničnim i sveucilišnim sustavima u zemlji i inozemstvu;
 
  • brine o uspostavi i funkcioniranju knjižnično-informacijske djelatnosti u visokoškolskim i specijalnim knjižnicama Bjelovarsko-bilogorske, Virovitičko-podravske, Požeško-slavonske, Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije.

Središnja sveučilišna/znanstvena knjižnica
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Vizija knjižnice

Mjesto cjeloživotnoga učenja i najznačajnije, svima dostupno, kulturno središte lokalne zajednice

podupire intelektualni rast i fleksibilnost u radu u skladu s informacijskim potrebama lokalne zajednice i svih njenih članova, podupire formalno obrazovanje, promiče svijest o kulturnom naslijeđu, prvenstveno zavičajnom, uvažavanju umjetnosti, znanstvenih postignuća i inovacija, potiče dijalog među kulturama, potiče čitateljske navike, maštu, inovativnost i kreativnost svojih korisnika, a osobito djece u suvremenom prostorno-informacijskom okruženju hibridne knjižnice, postajući na taj način mjesto cjeloživotnoga učenja i najznačajnije, svima dostupno, kulturno središta lokalne zajednice.

Značajan i nezaobilazan čimbenik i partner u provođenju nastavnih i znanstveno-istraživačkih procesa na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i integrativno središte Knjižničnog sustava Sveučilišta

prepoznaje i prihvaća neprestane promjene u društvenom okruženju, a napose u sustavu za učenje i poučavanje, osigurava uspješan, efektivan i integriran pristup vlastitim znanstvenim resursima kao i znanstvenim resursima drugih knjižnica unutar knjižničnog sustava Sveučilišta, ima aktivnu ulogu u nastajanju globalnih mreža knjižnica, potiče snažno povezivanje s nastavnim i znanstvenim osobljem te odgovorni rad stručnoga knjižničnog osoblja koje se razvija kroz usavršavanje i cjeloživotno obrazovanje i time postaje jedinstvena kategorija stručnog osoblja u sustavu visokoga obrazovanja na Sveučilištu, a GISKO značajan i nezaobilazan čimbenik te partner u provođenju nastavnih i znanstveno-istraživačkih procesa na Sveučilištu i integrativno središte Knjižničnoga sustava Sveučilišta u Osijeku.

Vrijednosti

Kao središnja (matična) javna/narodna knjižnica grada Osijeka i Osječko-baranjske županije i središnja (matična) sveučilišna/znanstvena knjižnica Sveučilišta u Osijeku u provođenju svojih aktivnosti zalaže se za društveno odgovoran rad i pridržavanje najviših standarda u radu, snažne radne etike, preuzimanje odgovornosti za rad i djelovanje u izgradnji medusobnih odnosa na temelju zajedništva i iskrenosti; otvorenost za nove ideje, ostvarenje što više mogućnosti koje pruža intelektualno aktivno, inovativno i fleksibilno okruženje, promicanje i poticanje otvorene komunikacije među knjižnicama u sustavu, knjižnicama i korisnicima te odlučnost u zalaganju za izvrsnost i kontinuirano poboljšavanje procesa i usluga u skladu s očekivanjem naših korisnika.

Zakonski položaj
K

njižnica je sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku koja se osniva kao središte jedinstvenog sveučilišnog knjižničnog sustava.
Osnivač i vlasnik Knjižnice je Sveučilište.
Temeljem Rješenja Vijeća za knjižnice RH Knjižnica ima status županijske matične narodne knjižnice za sve narodne i školske knjižnice na području Osječko-baranjske županije i regionalne znanstvene knjižnice za sve fakultetske, specijalne i spomeničke knjižnice na području regije Slavonije i Baranje.

U

U skladu s člankom 10. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/19) “Općine i gradovi … dužni su samostalno ili zajedno osnovati narodnu knjižnicu kao ustanovu te njezine podružnice na svojem području, osim kada djelatnost narodne knjižnice već obavlja koja druga knjižnica na njihovu području za rad koje su osigurali sredstva.”

U

govorom o financiranju narodne djelatnosti Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek, sklopljenim između Grada Osijeka – Poglavarstva s jedne strane i Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku i GISKO s druge strane, privremeno je osigurano financiranje ovog dijela ukupne djelatnosti Knjižnice.

U skladu s navedenim funkcijama i zadacima Knjižnica se razvija kao javna  općeznanstvena knjižnica polivalentnih sadržaja.

U odnosu na trenutačno stanje, uvjete djelovanja i mogućnosti, a u skladu s navedenim osnovnim funkcijama i zadacima, osnovni pravci razvoja Knjižnice određeni su dvojako:

KRATKOROČNO

Kontinuitet dvojne funkcije Knjižnice kao javne gradske, odnosno narodne knjižnice i sveučilišne, odnosno znanstvene knjižnice, jačanje pojedinih funkcija i stvaranje pretpostavki za razdvajanje.

DUGOROČNO

Osamostaljivanje i razdvajanje navedenih funkcija do potpunog fizičkog odvajanja na dvije zasebne ustanove/knjižnice: Gradsku knjižnicu kao javnu narodnu knjižnicu općeznanstvenog tipa na sadašnjoj lokaciji i Sveučilišnu knjižnicu na novoj lokaciji.

GISKO

Europska avenija 24

Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek djeluje na matičnoj lokaciji Europska avenija 24 i pet područnih odjela: Ogranak Donji grad, Ogranak Industrijska četvrt, Ogranak Retfala, Ogranak Jug II i Ogranak Novi grad.

GISKO Ogranci

Ogranak Donji grad

Trg bana J.Jelačića 24a, Osijek

Ogranak Industrijska četvrt

Vinkovačka 66d, Osijek

Ogranak Retfala

Lj. Posavskog 30, Osijek

Ogranak Jug II

Opatijska 26f, Osijek

Ogranak Novi grad

Martina Divalta 132