26. 04. 2019.

MISIJA I VIZIJA

Misija knjižnice

Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek (GISKO) djeluje kao knjižnica s dvojnom funkcijom:

Središnja (matična) javna/narodna knjižnica grada Osijeka
i Osječko-baranjske županije.

Središnja sveučilišna/znanstvena knjižnica
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Vrijednosti

Kao središnja (matična) javna/narodna knjižnica grada Osijeka i Osječko-baranjske županije i središnja (matična) sveučilišna/znanstvena knjižnica Sveučilišta u Osijeku u provođenju svojih aktivnosti zalaže se za društveno odgovoran rad i pridržavanje najviših standarda u radu, snažne radne etike, preuzimanje odgovornosti za rad i djelovanje u izgradnji medusobnih odnosa na temelju zajedništva i iskrenosti; otvorenost za nove ideje, ostvarenje što više mogućnosti koje pruža intelektualno aktivno, inovativno i fleksibilno okruženje, promicanje i poticanje otvorene komunikacije među knjižnicama u sustavu, knjižnicama i korisnicima te odlučnost u zalaganju za izvrsnost i kontinuirano poboljšavanje procesa i usluga u skladu s očekivanjem naših korisnika.

Zakonski položaj
K

njižnica je sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku koja se osniva kao središte jedinstvenog sveučilišnog knjižničnog sustava.
Osnivač i vlasnik Knjižnice je Sveučilište.
Temeljem Rješenja Vijeća za knjižnice RH Knjižnica je nosilac statusa županijske matične narodne knjižnice za sve narodne i školske knjižnice na području Osječko-baranjske županije i regionalne znanstvene knjižnice za sve fakultetske, specijalne i spomeničke knjižnice na području regije Slavonije i Baranje.

U

skladu s člankom 9. Zakona o knjižnicama (NN 105/97. od 9. listopada 1997.god.) “općine i gradovi dužni su … osnovati narodnu knjižnicu kao javnu ustanovu, osim u slučaju kada djelatnost narodne knjižnice već ne obavlja koja sveučilišna ili općeznanstvena knjižnica na njihovu području.”
Kako na području Grada Osijeka ne postoji narodna, odnosno gradska knjižnica kao samostalna javna ustanova, Grad Osijek MOŽE obavljanje ove djelatnosti povjeriti drugoj općeznanstvenoj, odnosno sveučilišnoj knjižnici, tj. Gradskoj i sveučilišnoj knjižnici Osijek poštivajući pri tome odredbe članaka 10. i 29. navedenog Zakona (osiguravanje potrebnih uvjeta i financiranje djelatnosti).

U

govorom o financiranju narodne djelatnosti Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek, sklopljenim između Grada Osijeka – Poglavarstva s jedne strane i Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku i GISKO s druge strane, privremeno je osigurano financiranje ovog dijela ukupne djelatnosti Knjižnice.

U skladu s navedenim funkcijama i zadacima Knjižnica se razvija kao javna  općeznanstvena knjižnica polivalentnih sadržaja.

U odnosu na trenutačno stanje, uvjete djelovanja i mogućnosti, a u skladu s navedenim osnovnim funkcijama i zadacima, osnovni pravci razvoja Knjižnice određeni su dvojako:

KRATKOROČNO

Kontinuitet dvojne funkcije Knjižnice kao javne gradske, odnosno narodne knjižnice i sveučilišne, odnosno znanstvene knjižnice, jačanje pojedinih funkcija i stvaranje pretpostavki za razdvajanje.

DUGOROČNO

Osamostaljivanje i razdvajanje navedenih funkcija do potpunog fizičkog odvajanja na dvije zasebne ustanove/knjižnice: Gradsku knjižnicu kao javnu narodnu knjižnicu općeznanstvenog tipa na sadašnjoj lokaciji i Sveučilišnu knjižnicu na novoj lokaciji.

GISKO

Europska avenija 24

Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek djeluje na matičnoj lokaciji Europska avenija 24 i pet područnih odjela: Ogranak Donji grad, Ogranak Industrijska četvrt, Ogranak Retfala, Ogranak Jug II i Ogranak Novi grad.

GISKO Ogranci

Ogranak Donji grad

Trg bana J.Jelačića 24a, Osijek

Ogranak Industrijska četvrt

Vinkovačka 66d, Osijek

Ogranak Retfala

Lj. Posavskog 30, Osijek

Ogranak Jug II

Opatijska 26f, Osijek

Ogranak Novi grad

Martina Divalta 132