21. 07. 2024.

UVJETI UPISA

OPĆI UVJETI

Član Knjižnice

Članom Knjižnice može postati svaki građanin Republike Hrvatske koji uplati članarinu.

Članarina

Članarina može biti privremena – dnevna ili mjesečna te godišnja.

Godišnja članarina

Godišnja članarina može biti individualna ili  obiteljska i vrijedi 365 dana od dana upisa.

Pravne osobe

Knjižnica omogućuje upis te korištenje građe i usluga i pravnim osobama.

Redovni član

Redovni član Knjižnice može postati svaka osoba koja ima prebivalište ili uobičajeno boravište na području grada Osijeka ili Osječko-baranjske županije.

Privremeno boravište

Građani Republike Hrvatske koji imaju privremeno boravište (do 30 dana) na području grada Osijeka te strani državljani mogu ostvariti pravo samo na privremeni upis, dnevni ili mjesečni.

Sveučilište

Postdiplomanti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (dalje: Sveučilište)  i strani državljani na studijskom boravku u Osijeku također mogu ostvariti pravo samo na privremeni upis, dnevni ili mjesečni.

PRILIKOM UPISA POTREBNO JE PREDOČITI

Djeca

Osobna iskaznica roditelja.

Učenici srednjih škola

Osobna iskaznica.

Osobe koje imaju boravište na području grada Osijeka ili Osječko–baranjske županije

Osobna iskaznica i prijava boravišta.

Redoviti studenti Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku

Osobna iskaznica te odgovarajuća potvrda Sveučilišta, odnosno znanstveno-nastavne jedinice sastavnice Sveučilišta.

Strani državljani, redoviti studenti Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku

Putovnica i indeks.

Postdiplomanti Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku i strani državljani na studijskom boravku u Osijeku

Osobna iskaznica ili putovnica te odgovarajuća potvrda Sveučilišta, odnosno znanstveno-nastavne jedinice sastavnice Sveučilišta.

ISKAZNICA

  • Prilikom upisa u Knjižnicu novom članu izdaje se članska iskaznica.
  • Prilikom obnove upisa obnavlja se valjanost članske iskaznice, a iskaznica se fizički ne zamjenjuje.
  • Iskaznica je neprenosiva i vrijedi samo za osobu čije je ime na njoj navedeno.
  • Obiteljska iskaznica glasi na ime i prezime jednog člana obitelji, a mogu je koristiti članovi obitelji koje član navede prilikom upisa.
  • Za privremeni upis (privremeno članstvo) izdaje se odgovarajuća dnevna, odnosno mjesečna članska iskaznica.
  • Gubitak članske iskaznice član je dužan odmah prijaviti Knjižnici.
  • Za svaku zlouporabu članske iskaznice član je odgovoran sve dok ne obavijesti Knjižnicu o njezinu gubitku.
  • U slučaju oštećenja ili gubitka iskaznice, za izradu nove iskaznice, naplaćuje  se naknada određena važećim cjenikom.
  • Umjesto izgubljene iskaznice, član Knjižnice u vremenskom periodu od mjesec dana koristi privremenu iskaznicu. Nakon isteka mjesec dana član dobija novu člansku iskaznicu.