18. 12. 2018.

EUROSTAT

Eurostat objavljuje službenu harmoniziranu statistiku Europske unije, eurozone, zemalja članica i zemalja kandidata te osigurava usporedivu, pouzdanu i objektivnu sliku promjena u Europi.