13. 08. 2020.

EUROSTAT

Eurostat objavljuje službenu harmoniziranu statistiku Europske unije, eurozone, zemalja članica i zemalja kandidata te osigurava usporedivu, pouzdanu i objektivnu sliku promjena u Europi.