23. 10. 2018.

ZATVORENO SPREMIŠTE

ADRESA

Europska avenija 24
31000 Osijek

TELEFON

+385 (0)31 211 233

FAX

+385 (0)31 211 218 (lokal 201)

E-MAIL

studijska.citaonica@gskos.hr

OSOBA ZA KONTAKT

Voditeljica Odjela studijske čitaonice
Ljiljana Krpeljević, dipl. knjižn.

RAD S KORISNICIMA

ponedjeljak – srijeda: 08.00 – 19.30
subota: 08.00 – 12.30

Knjižnična građa iz Zatvorenog spremišta naručuje se propisanim obrascima u Studijskoj čitaonici i koristi se isključivo u prostorima Knjižnice.
Naručena je građa za korištenje u Studijskoj čitaonici dostupna sljedeći dan. Ukoliko se naručenu građu ne posudi na korištenje u tjednu koji sljedi nakon dana narudžbe, građa će biti vraćena u Zatvoreno spremište.

ZBIRKE

Obvezni primjerak RH

Odabrani naslovi dnevnog tiska, magazina i revija

Prethodna godišta stručnih, znanstvenih, i znanstveno-popularnih časopisa