23. 11. 2019.

POZIV NA PRIJAVU za pohađanje programa verificiranog osposobljavanja odraslih osoba

Ovaj Poziv je usmjeren prema ranjivim društvenim grupama s područja OBŽ/Grada Osijeka, prioritetno Tenja, Klisa i Sarvaš, motiviranima za: stjecanje novih znanja i vještina...

Noć znanosti na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek organizira 1. Noć znanosti koja će se održati u utorak 12. prosinca 2017. godine u prostorijama Fakulteta (Franje Kuhača 18) od...

Glas Slavonije iz lipnja 1991. godine dostupan u elektroničkom obliku

Glas Slavonije iz lipnja 1991. godine, osim u papirnom, dostupan je u Gradskoj i sveučilišnoj knjižnici i u elektroničkom obliku. Pristup je omogućen na ...

Glas Slavonije iz prosinca 1991. godine dostupan u elektroničkom obliku

Glas Slavonije iz prosinca 1991. godine, osim u papirnom, dostupan je u Gradskoj i sveučilišnoj knjižnici i u elektroničkom obliku. Pristup je omogućen na ...

Glas Slavonije iz kolovoza 1991. godine dostupan u elektroničkom obliku

Glas Slavonije iz kolovoza 1991. godine, osim u papirnom, dostupan je u Gradskoj i sveučilišnoj knjižnici i u elektroničkom obliku. Pristup je omogućen na ...

Glas Slavonije iz rujna 1991. godine dostupan u elektroničkom obliku

Glas Slavonije iz rujna 1991. godine, osim u papirnom, dostupan je u Gradskoj i sveučilišnoj knjižnici i u elektroničkom obliku. Pristup je omogućen na ...

Besplatan probni pristup bazi MSI Eureka

Besplatan probni pristup bazi MSI Eureka  omogućen je na  korisničkim računalima Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek. Probni pristup bit će otvoren od 9. do...

Glas Slavonije iz srpnja 1991. godine dostupan u elektroničkom obliku

Glas Slavonije iz srpnja 1991. godine, osim u papirnom, dostupan je u Gradskoj i sveučilišnoj knjižnici i u elektroničkom obliku. Pristup je omogućen na ...

Radovi u Ogranku Industrijska četvrt Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek

Ogranak Industrijska četvrt Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek zbog radova na strujnim instalacijama bit će zatvoren 22. i 23. rujna 2017. godine. Korisnicima su...

Radno vrijeme Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek

Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek 28. kolovoza 2017. godine vraća se u uobičajeno radno vrijeme prema kojemu su Centralna knjižnica, Ogranci Retfala, Donji grad...