Glas Slavonije iz kolovoza 1991. godine dostupan u elektroničkom obliku

1303

Glas Slavonije iz kolovoza 1991. godine, osim u papirnom, dostupan je u Gradskoj i sveučilišnoj knjižnici i u elektroničkom obliku. Pristup je omogućen na  korisničkim računalima u Studijskoj čitaonici.