Glas Slavonije iz rujna 1991. godine dostupan u elektroničkom obliku

386

Glas Slavonije iz rujna 1991. godine, osim u papirnom, dostupan je u Gradskoj i sveučilišnoj knjižnici i u elektroničkom obliku. Pristup je omogućen na  korisničkim računalima u Studijskoj čitaonici.