Tijekom druge polovice mjeseca siječnja u Ogranku Donji grad Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek može se  pogledati izložba analognih fotografija autora Nenada Bunića pod nazivom “Trenutak u vremenu”, a koja se održava u sklopu projekta Mala galerija GISKO.

Nenad Bunić rođen je 1978. godine u Varaždinu i zahvaljujući ocu, fotografijom je okružen od kad zna za sebe. Fotografija mu je profesionalni hobi i fotografira analognom filmskom tehnikom; fotoaparatima čija starost prelazi 40 i više godina. Fotografije su također izrađene analognom tehnikom bez naknadne obrade. Također, koristi i digitalnu fotografiju, ali rijetko. Analogna, tj. filmska fotografija njegova je strast. Živi u Osijeku koji je nepresušna pozornica fotografskih motiva i trenutka u vremenu.

 

Dodatne informacije o izložbi mogu se dobiti na broj telefona: