U organizaciji Austrijskog kulturnog foruma Zagreb, Odsjeka za njemački jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Osijeku, Austrijske knjižnice Rijeka i Austrijske čitaonice Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek, u ponedjeljak, 14. ožujka 2022. godine s početkom u 11.00 sati, u prostoru Studijske čitaonice, prof. dr. sc. Aneta Stojić održat će predavanje na njemačkome jeziku pod nazivom “Hrvatsko-njemački jezični dodiri”, nakon čega će prof. dr. sc. Leonard Pon s Odsjeka za njemački jezik i književnost Filozofskoga fakulteta u Osijeku provesti intervju s autoricom izložbe na hrvatskome jeziku. Početak intervjua predviđen je u 11.45 sati. Po završetku predavanja i intervjua, u izložbenim aulama u prizemlju i na katu bit će upriličeno otvorenje izložbe postera i knjižne građe pod nazivom “Hrvatsko-njemački jezični dodiri”.

Povijesne prilike u Hrvatskoj rezultirale su brojnim i raznolikim dodirima s drugim kulturama i jezicima, a među njima i s govornicima njemačkoga govornog područja. Ovi hrvatsko-njemački dodiri bili su najintenzivniji za vrijeme višestoljetne političke i kulturne povezanosti Hrvatske s Habsburškom Monarhijom kada je došlo do izravnoga dodira njemačkoga i hrvatskoga jezika. Te su veze nesumnjivo ostavile dubok trag na stariju kao i noviju hrvatsku povijest koji se u hrvatskome jeziku najviše očituje u obliku germanizama odnosno njemačkih posuđenica. Ovom se izložbom pokazuju čimbenici koji su utjecali na preuzimanje njemačkih riječi u hrvatski jezik, kao i rezultati u suvremenome hrvatskom jeziku. Izložba je dvojezična, na hrvatskome i na njemačkome jeziku te projektna aktivnost Austrijske knjižnice Rijeka i Austrijskog kulturnog foruma Zagreb.

Aneta Stojić redovita je profesorica na Odsjeku za germanistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Predaje lingvističke kolegije, a u svojim znanstvenim radovima bavi se leksikološkim, frazeološkim i kontaktnolingvističkim pojavama u hrvatskome i njemačkome jeziku. Znanstvena je voditeljica Austrijske knjižnice Rijeka te se u tom svojstvu brine za promicanje njemačkoga jezika i austrijske kulture u Hrvatskoj. O hrvatsko-njemačkim jezičnim dodirima održala je niz izlaganja i predavanja u zemlji i inozemstvu te objavila nekoliko knjiga i znanstvenih radova u domaćim i međunarodnim publikacijama. Recentno djelo obuhvaća sve rezultate dugogodišnjih istraživanja hrvatsko-njemačkih jezičnih veza u obliku rječnika germanizama koji je izdan 2020., a obuhvaća više od 5000 natuknica, njemačkih posuđenica u mjesnim govorima Hrvatske.

Predavanja i otvorenje izložbe bit će održani uz pridržavanje svih epidemioloških mjera zbog COVID-19 pandemije.

Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona: