Tijekom mjeseca srpnja u Ogranku Donji grad Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek može se pogledati izložba slikarskih radova autorice Snježane Stanić pod nazivom “Moć žene”, koja se održava u sklopu projekta Mala galerija GISKO.

Izložba Moć žene autorice Snježane Stanić prva je njezina izložba u sklopu Male galerije GISKO. Serijom slika pod nazivom Moć žene autorica započinje svoj umjetnički opus i slavi novu etapu svog života. Svaka je slika izraz njezinih dubokih osjećaja i misli, prenesenih na platno.

Snježana Stanić rođena je 15. veljače 1966. godine u Osijeku. Svoju ljubav prema umjetnosti i kreativnom izričaju otkrila je u poznim godinama, nakon dugog niza uspavanog života po pitanju osobnih želja. Sada, u ovoj novoj životnoj fazi, autorica se okreće prema sebi i započinje svoje treće putovanje kroz život.

Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona: