Tijekom mjeseca studenog u Ogranku Industrijska četvrt Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek može se pogledati izložba umjetničkih radova pod nazivom “Kad drvo zaigra” autora Miroslava Čadeka. Izložba se održava u sklopu projekta  Mala galerija GISKO.

Riječ je o malim umjetničkim djelima nastalima u drvetu, a koja prikazuju sličice Slavonije; bilo da je riječ o konjima, seoskim kolima, tamburicama ili svemu onome što se veže uz Slavoniju. Miroslav Čadek rođen je u Bizovcu 1953. Odrastao je u tradicionalnoj obitelji u kojoj su otac i djed još 60-ih godina imali kolarsku radionicu punu strojeva i alata koji su u njemu još kao dječaku budili znatiželju i nudili izazov da se i sâm okuša u stvaranju rukama. U stvaralaštvu su, osim puno truda, vježbe i upornosti, pomogli i geni pa svoju ljubav prema svirci, tamburi, kolima, konjima i Slavoniji izražava u radu drvetom. Za sebe kaže da uživa u izradi malih djela koja vraćaju u sjećanja one koji su imali prilike sve to vidjeti, a mlađima prenijeti kako se nekad živjelo i radilo te želju da se život i običaji naših starih otrgnu iz zaborava.

Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona: