Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek u veljači slavi rođendan, tim povodom u srijedu 8. veljače u vremenu od 17.30 do 18.30 sati u igraonici Odjela za rad s djecom i mladima organiziramo druženje uz priču Kraljevska pusa, koju smo prilagodili našem kazalištu sjena.

Pozivamo sve koji su zainteresirani za sudjelovanje da se prijave na broj telefona Odjela za rad s djecom i mladima: 211 472.

Dodatne informacije mogu se dobiti: