Odjel za rad s djecom i mladima Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek u mjesecu veljači organizira sljedeće kreativne radionice:

Maske
utorak, 7. veljače 2023. godine
17.00 – 19.00 sati

3D olovke
utorak, 28. veljače 2023. godine
17.00 – 19.00 sati

Zainteresirani svoje sudjelovanje mogu prijaviti na broj telefona Odjela za rad s djecom i mladima: 211 472.

Dodatne informacije mogu se dobiti: