Povodom Europskog dana logopedije, u organizaciji Hrvatskog logopedskog društva, u petak, 10. ožujka 2023. godine s početkom u 17.00 sati, u prostoru American Cornera Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek, održat će se dva predavanja pod nazivom “Logopedska pomagala za rad u Jedinici intenzivnog liječenja” i “Logopedija u neurologiji”. Predavanja će održati doc. dr. sc. Ljiljana Širić, prof. logoped, univ. spec. iur. specijalist medicinskog prava i Lucija Šušak, mag. logoped.

Uloga logopeda u jedinicama intenzivne njege višestruka je i zahtijeva dinamičan timski pristup. Doc. dr. sc. Ljiljana Širić, prof. logoped u KBC-u Osijek na Jedinicama intenzivnog liječenja konzilijarno radi procjenu, dijagnostiku i rehabilitaciju poremećaja gutanja, glasa i govora različite etiologije kod pacijenata svih dobnih skupina – od pedijatrijske do gerijatrijske populacije. Procjenjuje se pacijentov rizik od aspiracije i daju se odgovarajuće preporuke o prehrani te konzultacije o augmentativnoj i alternativnoj komunikaciji.

Lucija Šušak, mag. logoped radi u OŽB-u Vinkovcima logopedsku procjenu i rehabilitaciju odraslih osoba s afazijom (teškoće jezika i govora nastale uslijed ozljede mozga) koja nastaje kao posljedica moždanog udara, traumatskih ozljeda mozga i drugih neuroloških bolesti.

Logopedinje Ljiljana Širić i  Lucija Šušak ovim će predavanjima predstaviti svoj logopedski rad.

Dodatne informacije o izložbi mogu se dobiti na broj telefona: