Predavanje “Gramatikom kroz onomastiku”

145

Povodom Dana hrvatske knjige, u organizaciji Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek i Odsjeka za hrvatski jezik i književnost Filozofskoga fakulteta u Osijeku, u četvrtak, 25. travnja 2018. s početkom u 18.00 sati, održat će se predavanje “Gramatikom kroz onomastiku”. Predavanje će održati doc. dr. sc. Ana Mikić Čolić i doc. dr. sc. Maja Glušac u prostoru Studijske čitaonice Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek.

Cilj je predavanja, sa stajališta različitih lingvističkih disciplina (fonologije, morfologije, tvorbe riječi, leksikologije, pragmalingvistike), te njihovom metodologijom, popisati i opisati ove onomastičke kategorije: osobna imena, imena ulica, etnike, nadimke, imena tvrtki te imena robnih marki i na taj način dokumentirati, ali i protumačiti razloge i načine nastanka pojava kao što su umetanje glasa j u imena i pokrate, glasovne promjene u imenima, način tvorbe etnika, nadimaka i imena tvrtki te robnih marki. Na predavanju će se govoriti i o hodonimiji (nazivima ulica) grada Osijeka.

Predavanje je ujedno i predstavljanje zbornika “Gramatikom kroz onomastiku” urednica doc. dr. sc. Maje Glušac i doc. dr. sc. Ane Mikić Čolić koji je objavljen početkom godine u izdanju Filozofskoga fakulteta u Osijeku.

Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona: