Predavanje „Medijska etika ili tko uopće kontrolira novinare da budu „fair play“ igrači“

Sveučilišni ponedjeljak u GISKO-u

184

Sadržaj:
Peto predavanje programa “Sveučilišni ponedjeljak u GISKO-u” održat će u ponedjeljak 17. rujna 2018. godine s početkom u 19:00 sati u prostoru Američkog kutka Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek.

Predavanje Medijska etika ili tko uopće kontrolira novinare da budu „fair play“ igrači “ održat će Nefreteta  Eberhard, dipl.politolog .

Opis predavanja:
Tema ovog predavanja je usko vezano uz temu kojom se Nefreteta Eberhard, dugogodišnja osječka novinarka dnevno političkih dnevnih novina  i polaznica poslijediplomskoga interdisciplinarnog sveučilišnog studija Europski studiji, bavi u svojoj doktorskoj disertaciji koja je pri završetku izrade. Predavačica će govoriti o tome postoji li poseban kodeks kojega se novinari moraju pridržavati, tko ga propisuje, je li onaj u Hrvatskoj nalik onima u demokracijama kao što su primjerice Njemačka ili Mađarska, kao i što se događa kada se novinari ogriješe o etičnost, naruše nečije pravo na privatnost, postoje li sankcije za „prljave“ igrače i može li uopće sama medijska etika i konsekvence koje nosi biti dostatna satisfakcija oštećenima ili oštećeni radije prisežu klasičnim sudskim tužbama. Predavanje će biti popraćeno primjerima nekih od najradikalnijih medijskih slučajeva u kojima se postavlja pitanje je li bilo važnije poštovati ljudsko dostojanstvo ili šokantnim informacijama alarmirati javnost…

O predavaču:
Nefreteta Eberhard rođena je Osječanka, koja je diplomu magistra politologije stekla na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Od 2003. godine radi kao novinarka i urednica u dnevnim novinama Glas Slavonije, Jutarnji list, Slavonski dom. Trenutačno je autorica/urednica u gradskoj redakciji Glasa Slavonije. U akademskoj 2013. / 2014. godini upisala je poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni doktorski studij Europski studiji pri Doktorskoj školi Sveučilišta u Osijeku, u sklopu kojega završava doktorsku disertaciju na temu „Politika i prakse samoregulacije medija u Europskoj uniji“. Autorica je znanstveno – povijesne monografije „90 godina Doma zdravlja Osijek“, objavljene 2016. godine u izdanju Ogranka Matice hrvatske u Osijeku, te džepne knjižice „Mala knjižica medijske i jezične pismenosti“, objavljene 2018. godine također  u izdanju Ogranka Matice hrvatske u Osijeku.  Sudjelovala je i izlagala  na većem broju domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih konferencija i skupova. Uz hrvatski, govori, čita i piše engleski, njemački  i mađarski jezik.


Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona: