Predavanje “Što se krije u arhivu Župe sv. Mihaela arkanđela u osječkoj Tvrđi?!“

Sveučilišni ponedjeljak u GISKO-u

495

Sedmo predavanje programa “Sveučilišni ponedjeljak u GISKO-u” održat će u ponedjeljak 10. prosinca 2018. godine s početkom u 19.00 sati u prostoru American Cornera Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek.

Predavanje Što se krije u arhivu Župe sv. Mihaela arkanđela u osječkoj Tvrđi?!” održat će dr.sc. Hrvoje Mesić.

Opis predavanja:

Promatrajući arhivsko gradivo na prijelazu iz 19. u prvu polovicu 20. stoljeća najstarije crkve sv. Mihaela arkanđela u osječkom Nutarnjem gradu kao temeljni korpus analize u proučavanju međusobne povezanosti kulture i prostora te kao korpus koji ostavljajući trag u prostoru sudjeluje u stvaranju pojedinačnog i grupnog identiteta, predavač argumentira važnost baštinskih ustanova u pamćenju grada, u razumijevanju i interpretaciji gradiva, kao i u njegovom predstavljanju javnosti. Digitalizaciju arhivskog gradiva Župe provodi na način koji mu, u skladu s teorijom informacijskih znanosti i organizacije informacija, omogućuje korištenje i daljnje istraživanje dobivenih (meta)podataka za učinkovitu interpretaciju zbirke arhiva župe sv. Mihaela u Osijeku i stvaranje kulturne slike Grada. Osobit doprinos čini dizajn relacijske baze podataka, odnosno metodologija izrade digitalnog arhiva Župe sv. Mihaela arkanđela u Osijeku uz korištenje standarda Cataloging Cultural Objects.

O predavaču:

Dr. sc. Hrvoje Mesić završio je Isusovačku klasičnu gimnaziju s pravom javnosti u Osijeku, a na Pedagoškom je fakultetu (danas Filozofskom) u Osijeku diplomirao 2007. na studij Knjižničarstva i hrvatskog jezika i književnosti. Doktorirao je u prosincu 2017. godine na Doktorskoj školi Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku temom Pamćenje grada i dokument u digitalno doba: baštinska građa Župe sv. Mihaela arkanđela u Osijeku (mentorica: prof. dr. sc. Helena Sablić Tomić, komentorica: izv. prof. dr. sc. Nives Tomašević). Od siječnja 2008. zaposlen je u Graditeljsko – geodetskoj školi Osijek, a od rujna 2018. na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku na kolegijima Informacijski izvori i službe, Sustavi za označivanje i pretraživanje, Bibliografski izvori: primjena i korištenje. Stručno se usavršavao u Grčkoj, Izraelu, Mađarskoj, Italiji, Bugarskoj, Litvi, Turskoj i na Malti. Aktivno se služi engleskim jezikom. Redovito sudjeluje na tuzemnim i inozemnim znanstvenim i stručnim skupovima.

Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona: