Oblikovanje i djelovanje gradske vlasti u Osijeku tijekom 1920-ih i 1930-ih godina prošlo je različite faze, od slobodno izabrane, obnovljene, ukinute, do imenovane od državne vlasti. Gradska je vlast djelovala u dva različita državna sustava, parlamentarnom i diktaturom te u okviru cijelog raspona privrednih kretanja, od restrukturiranja i prilagodbe unutar novih državnih granica, preko privredne konjukture do Velike depresije. Urbana politika koju je gradska vlast provodila bila je usmjerena jačanju važnosti grada Osijeka, njegovu prostornom i prometnom objedinjavanju te je bila obilježena protuslovljem i sukobima koji su se odvijali na relaciji Osijek-Beograd. Osječku razvojnu politiku osmislio je i vodio u najvećoj mjeri prvi čovjek grada Osijeka, dr. Vjekoslav Hengl, čija su postignuća u međuratnom razvoju grada bila prepoznata od strane osječkih stanovnika. Ne manje važno bilo je i Henglovo postignuće u tome da se održi na položaju osječkoga gradonačelnika dovoljno dugo kako bi planirani razvojni ciljevi bili provedeni.

Povodom Dana grada Osijeka, Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek i Njemačka zajednica – Zemaljska udruga Podunavskih Švaba u Hrvatskoj, Osijek, u četvrtak, 2. prosinca 2021. godine u s početkom u 13.00 sati organiziraju predstavljanje knjige pod nazivom “Osijek gradonačelnika Vjekoslava Hengla (1920. – 1934.)” autorice Anamarije Lukić, povijesničarke s Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar, Područnog centra Osijek. Predstavljanje će se održati u prostoru Studijske čitaonice.

Predstavljanje će biti organizirano uz poštovanje svih epidemioloških mjera vezanih uz Covid-19 pandemiju.

Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona: